Händelsen har löpt ut

Föreläsning med Cecilia Skingsley, vice riksbankschef

Spara favorit

CER bjuder in till föreläsning om Sveriges penningpolitik med vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Efter föredraget kommer det att finnas utrymme för efterföljande frågor.

1 januari