Våra partners

Spara favorit 2 feb februari 2018

CER har 13 samarbetspartners (exklusive Mittuniversitetet), lika många övriga medfinansiärer, fyra övriga medverkande parter samt samarbeten med ytterligare ett tiotal företag och offentliga organisationer kring studentpraktik.

Samarbetspartners


Castellum

Castelum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ca 430 medarbetare.
http://www.castellum.se

Diös Fastigheter

Diös Fastigheter AB är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget grundades 2005.
www.dios.se

HSB Södra Norrland

HSB är landets största bostadskooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning. HSB Södra Norrland förvaltar över 200 bostadsrättsföreningar och ett stort antal offentliga och privata fastigheter. De säljer även nyproducerade bostäder.
www.hsb.se

If

If Skadeförsäkringar är ett försäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Företaget bildades 1999 när svenska Skandia och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamhet fusionerades.
www.if.se

Länsförsäkringar Västernorrland

Länsförsäkringar (LF) består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Västernorrland har kontor i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå och Kramfors. Det första ömsesidiga och lokala länsförsäkringsbolaget bildades 1801.
www.lansforsakringar.se

Nordea

Nordea är norra Europas största nordisk bank- och finanskoncern som etablerades år 2000. Nordea har ca 1 000 kontor och ett börsvärde på ca 29 miljarder Euro.
www.nordea.se

SEB

SEB är en nordisk affärsbank. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning mot fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. Banken har 286 kontor i Sverige och Baltikum.
www.seb.se

Skandia

Skandia är en av Sveriges största oberoende bank- och försäkringskoncerner. De erbjuder privatpersoner och företag ekonomisk trygghet i form av försäkringslösningar och långsiktigt sparande. 
www.skandia.se

SPV

www.spv.se

Sundsvalls kommun

www.sundsvall.se

Swedbank

Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. De har 8 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företagskunder. Det gör dem till Sveriges största bank, samt ger dem en ledande ställning även i Baltikum.
www.swedbank.se

Övriga medfinansiärer

Amendo

Bolagsverket

Deloitte

Folksam

Forma Jurister och Ekonomer

Grant Thornton

Handelsbanken

Hemfosa

Härnösands kommun

KPMG

Mitthem

PwC

Region Västernorrland

Övriga medverkande

Ekonomiforskningsstiftelsen i Sundsvall

Näringslivsbolaget i Sundsvall

Sundsvalls gymnasium

Studentföreningen Sundekon