Mer om yrket

Spara favorit 2 okt oktober 2017

Vill du utmana dig själv? Gillar du att lösa svåra problem? Är du logiskt tänkande utan att tänka på det? Får du lust att komma på en bättre lösning när du ser något som fungerar mindre bra? Vill du hitta på det som ännu inte finns?

Om du nu nickar instämmande så ligger det nära till hands att du ska bli civilingenjör. Det är ett yrke som ställer stora krav men i gengäld ger otroligt mycket tillbaka. Inte bara i form av pengar utan också i tillfredsställelsen att göra nytta och behövas.
Det är ett stimulerande växande. En utveckling som fortsätter och fortsätter.
Blir du en del av det sammanhanget?

En central insikt är att dagens Sverige är resultatet av föregående generationers samlade insatser. Det är ingen överdrift att påstå att skickliga och kreativa civilingenjörer har varit en förutsättning för det välstånd som skapades – och fortfarande skapas.

För att se vad du i en framtid kan åstadkomma behöver du bara ta fram din mobiltelefon, eller köra över en bro, eller knappa på din dator, eller undersöka en maskin av något slag. De är alla exempel på saker, bland miljontals andra, där just civilingenjörer spelar en avgörande roll.

Den som tar sig igenom nålsögat, och efter fem år är civilingenjör, får ett antal verktyg och färdigheter som alltid kommer att efterfrågas. För framgångsrika företag vet att de inte kan slå sig till ro utan att de ständigt måste söka utveckling och ha de bästa medarbetarna med de rätta kunskaperna. Det är inget att hymla om. Vem som helst kan inte bli civilingenjör. Det krävs vissa medfödda färdigheter och en vilja att arbeta hårt. Är du beredd att lägga ner den tid och energi som behövs för att växa och utveckla dina talanger? Vill du ta över stafettpinnen och vara med och bygga morgondagens Sverige?

Ha gärna de frågorna i bakhuvudet medan du ser dig omkring på vår webbplats om våra civilingenjörsutbildningar. Du är din framtid.

Vi hälsar dig varmt välkommen att inleda den hos oss på Mittuniversitetet.