Intervju Sveriges Ingenjörer

Spara favorit 20 sep september 2012

Ulf Bengtsson, ordförande Sveriges ingenjörer.

Hur ser du, som ordförande i förbundet Sveriges Ingenjörer, på att fler lärosäten etablerat Civilingenjörsutbildning i Sverige, däribland Mittuniversitetet?

Alla civilingenjörsutbildningar ska hålla utmärkt kvalitet och erbjuda tät kontakt med både arbetslivet och forskningsfronten. Om en utbildning uppfyller de grundkraven spelar det inte så stor roll vilket lärosäte som ger den.

 

Varför ska man välja en civilingenjörsutbildning som ung student idag?

Därför att civilingenjörsutbildningen är en mycket kvalificerad yrkesutbildning som ger ett djup, en bredd och ett tekniskt kunnande som ingen annan utbildning kan ge. Det öppnar dörren till en värld av stora och variationsrika möjligheter till intressanta jobb. En civilingenjör utvecklas ständigt i sitt arbete och växlar oftast arbetsuppgifter under karriären. Många civilingenjörer får dessutom ledande positioner relativt tidigt, så är du intresserad av utveckling och ledarskap så är civilingenjörsutbildningen rätt.

 

Hur ser framtiden ut för en civilingenjör?

Teknikens betydelse i samhället ökar för varje dag som går och allt tyder på att det behövs fler människor som arbetar med teknik och naturvetenskap i framtiden. Eftersom tekniken är avgörande för att lösa både dagens och framtidens problem blir ingenjörernas arbete ännu viktigare och intressantare. Tänk dig till exempel att få vara med och utveckla vattenreningsteknik för tredje världen eller konstgjorda kroppsdelar som räddar liv. Eller varför inte konstruera framtidens kommunikations- och transportlösningar som för människor närmre varandra utan att belasta miljön.

 

I vilka branscher finns störst behov av civilingenjörer?

Trots rådande lågkonjunktur är det för närvarande låg arbetslöshet för civilingenjörer från i stort sett alla utbildningsinriktningar. Det är förstås väldigt svårt att förutspå konjunktursvängningar och behoven på längre sikt. Det bästa rådet är att välja den inriktning som man själv är mest intresserad av. Den som har en civilingenjörsexamen har en stark grund att stå på och har bättre möjligheter än många andra att både skaffa och behålla ett kvalificerat jobb även när tiderna blir sämre.

 

Hur ser löneutvecklingen ut för en civilingenjör?

I snitt kan en nyutexaminerad civilingenjör räkna med drygt 27000 kronor i månaden, de som varit ute i fem år cirka 34000 och efter tio år 42000.  Men lönesättningen är individuell så lönen varierar förstås beroende på var man jobbar, vad man har för arbetsuppgifter, hur mycket ansvar man har och så vidare.

 

Hur är möjligheten att arbeta utomlands om man utbildar sig till civilingenjör?

Möjligheterna är stora, särskilt om man ser till att skaffa sig extra språkkunskaper. Svenska civilingenjörer har ett mycket gott rykte utomlands och språket är nyckeln till utlandsjobb. Många ingenjörer jobbar utomlands via svenska företag, men alltfler söker sig ut på egen hand och jobbar direkt hos utländska arbetsgivare. Det är väldigt bra att ingenjörer rör sig över gränserna och skaffar sig nya kunskaper och erfarenheter, tycker jag.