Intervju civilingenjör

Spara favorit 20 sep september 2012

Anette Hägglund, konsult, Sogeti.

Vilken är din bakgrund och vad arbetar du med nu?

Jag är civilingenjör Väg och Vatten, KTH, men började jobba som IT-konsult direkt efter högskolan, 1986. Sedan dess har jag haft olika roller och uppdrag i IT-branschen; systemutvecklare, projektledare, konsultchef och för närvarande är jag konsultsäljare. Jag har övergripande ansvar för några av våra kunder, bland annat SCA. Min främsta uppgift är att fånga kundernas behov av IT-tjänster och hitta lösningar som utvecklar och effektiviserar kundföretagens verksamheter.

 

Hur ser du att på att vara mentor till en student vid Mittuniversitetet?

Det är roligt och spännande att komma ”innanför väggarna” i den akademiska världen efter så många år ute i arbetslivet. Jag får en inblick i hur Mittuniversitetet fungerar och jag skaffar mig kontakter som kan vara användbara i olika sammanhang. Mittuniversitetet är en mycket viktig aktör i vår region och IT-företagen är beroende av en sådan aktör för sin kompetensförsörjning. Att vara mentor är ett hedersuppdrag och jag är glad att jag fick frågan från Katarina. Det är stimulerande att genom henne få veta mer om Mittuniversitetets inriktning, synsätt och arbetsformer. Jag får också en bild av vilka frågeställningar studenter som är på väg ut i arbetslivet funderar över. När jag ska beskriva mina erfarenheter och ge vägledning tvingas jag strukturera och formulera mina tankar på ett sätt som är nyttigt och ger mig delvis nya perspektiv på min karriär. Sammanfattningsvis är det väldigt tillfredsställande att få vara en del av den viktiga bryggan mellan näringsliv och högskola.

 

Vilka fördelar ser du med Mittuniversitetets karriärcoaching?

Studenterna får möjlighet att bygga nätverk som de har nytta av när de ska söka jobb och även senare i sitt yrkesliv. De får genom mentorn en bild av hur marknaden för deras utbildning ser ut och vad de bör fokusera på inför steget ut i arbetslivet. Näringslivet får chans att knyta studenter till sig, vilket i förlängningen kan leda till rekryteringar. Det är också en möjlighet att marknadsföra sitt företag och bygga dess varumärke. Karriärcoachingen bidrar till ett närmande mellan näringsliv och universitet som möjliggör och underlättar samverkan även inom andra områden.

 

Hur kommer det sig att du blev mentor?

 Jag blev tillfrågad av Katarina, i ett mail där hon presenterade sig själv och mentorprogrammet på ett bra sätt. Min inställning är att samverkan mellan näringsliv och högskola är väldigt viktig för vår region och dessutom kände jag mig personligen inspirerad av att ta en mentorroll. Det kändes extra stimulerande med en kvinnlig adept, eftersom jag själv ofta verkat i mansdominerade miljöer och tror mig ha en del lärdomar från detta. Jag tycker också att det är mycket viktigt att vi på alla tänkbara sätt marknadsför och uppmuntrar ungdomar att studera IT. Det har varit en oroväckande nedgång i antalet IT-studenter de senaste åren och det får inte fortsätta om vi ska ha en chans att klara kompetens- och resursbehovet kommande år. Vi har alla ett ansvar att verka för detta.

 

Hur arbetar du i projekt i ditt jobb?

Jag är inte själv operativt involverad i projekt, men jag säljer projekt till våra kunder och följer våra pågående projekt under leveransen i min roll som kundansvarig. Jag ställer krav på projektens genomförande, följer upp, stöttar och dyker in mer konkret om det uppstår problem någonstans. Jag har ett nära samarbete med projektledare och leveransansvariga i våra projekt. Det senaste året har jag drivit en satsning på utveckling av våra arbetsformer för projektstyrning.

 

Hur mycket internationella kontakter har du i ditt jobb?

Jag är representant för Sogeti Sverige i en global gruppering som arbetar för att utveckla våra systemförvaltningstjänster. Vi träffas några gånger per år och däremellan har vi kontakt via telefon, e-mail och communities. Senast var jag värd för ett möte här i Sundsvall i november, då vi även besökte en av våra lokala kunder.

 

Hur viktigt är det med yrkeslivsanknytningen i ett civilingenjörsprogram?

Jag tror att det är mycket viktigt, så att studenterna får en förståelse för vilka roller, uppdrag, arbetsuppgifter, kompetenser och miljöer som kan bli aktuella för dem när de lämnar skolan.

 

Vilka fördelar tror du det kan finnas med att läsa till civilingenjör vid Mittuniversitetet?

En lagom stor stad där det är lätt att knyta kontakter och att bygga sitt eget varumärke både inom och utanför skolan. Vad gäller IT så är Sundsvall en IT-intensiv stad vilket ger studenterna en bra möjlighet att bo kvar och arbeta här.