Industriell organisation och ekonomi GR (A), Industriell och organisatorisk utveckling via mentorskap, 7,5 hp

Spara favorit 11 apr april 2016

Glappet mellan studier och arbetsliv kan kännas stort och djupt. Med stöd från näringslivet blir man bättre förberedd, därför finns Mentorprogrammet.

Det är inte svårt att hitta mentorer från näringslivet som vill ta sig an en student. Tvärtom. Det berättar Jussara Reis Andersson, tidigare samordnare av mentorsprogrammet för blivande civilingenjörer.
– De tycker att det är väldigt roligt att få inblick studenternas vardag och se vad de tycker är intressant. Det är ju också ett tillfälle att träffa andra mentorer så det blir ett sätt att nätverka och hålla sig à jour. I vissa fall kan de ju till och med hitta en student som kan jobba med projektarbeten för deras räkning, säger hon.

Blir trygga och självständiga
För studenternas del innebär mentorsprogrammet att de får en förståelse för arbetslivet, vilka krav som kommer att ställas på dem och vilken typ av kunskap som värderas. Det gör dem mer trygga och självständiga i sina kontakter med näringslivet, menar Jussara Reis Andersson.
– De får också insikt i hur kommersiella organisationer fungerar i form av styrning och hierarkier, säger hon.

Unikt upplägg
Mentorprogram finns på de flesta lärosäten, men upplägget som finns här på Mittuniversitetet är unikt, eftersom en matchningskommitté hjälper till att para ihop passande mentor och student. Studenten gör en mentorsansökan och får sedan förslag på ett antal mentorer utifrån sina önskemål. De mentorer som är aktuella har mer eller mindre blivit handplockade av kommittén.

– Man träffar sedan sin mentor ett par timmar i månaden, det beror lite på hur mycket tid studenten vill ha. En mentor får man i årskurs tre eller fyra och vi underhåller programmet under ett år. Sedan får studenterna själva göra som de vill, avbryta eller fortsätta sin mentorsrelation, säger Jussara Reis Andersson. 

Mer om  Mentorskap

Vill du veta mer om Mentorprogrammet för civilingenjörer – vänd dig till Jussara Reis Andersson, programmets samordnare.

Från student till mentor

Mentorprogrammet

För sju år sedan pluggade Malin Hulinder Teknisk Design på Mittuniversitet. Hon var då den första årskullen som erbjöds möjligheten att få en mentor från näringslivet. Nu sju år senare återvänder Malin till universitetet men denna gång som mentor till Rebecka Petersen som studerar Teknisk Design. Läs mer här.

Studenterna berättar...

Nervositet inför att träffa sin mentor för första gången eller nyfikenhet på de möjligheter som en mentor kan ge. Studenternas känslor inför och under mentorprogrammet skiljer sig åt men en sak som de har gemensamt när programmet avslutas är den positiva upplevelsen som detta givit, ny kunskap och nya erfarenheten för framtiden. Läs mer här.