KIM-modellen

Spara favorit 5 jul juli 2013

Mittuniversitetets Mentorsprogram ges som en frivillig poängsatt kurs, 7,5 hp och pågår under ett läsår. Fokus ligger på såväl personlig utveckling som förståelse för organisatorisk utveckling. Programmet innehåller bland annat seminarier som stimulerar adeptens egenansvar och mentorskapets process men också workshops etc.

För att lyckas på bästa sätt med Mentorsprogrammet så att både adepter (studenter) och mentorer (näringslivskontakter) får en bra upplevelse så har MIUN och KIM AB utvecklat en modell, grunden i programmet. Den bygger på studenternas faktiska studiesituation, MIUN:s föränderliga resurser och postmodern mentorskapsteori.

  

 

KIM-modellen

 

KIM-modellen

Vid varje programstart jobbar en matchningsgrupp med att hitta mentorer som de sedan kan föreslå till adapter. Mentorer matchas utifrån studenternas behov och deras aktiva val. Mentorskapen börjar då arbetslivet närmar sig för studenterna.

 

Hållning

 • Möjlighetsorienterad
 • Resultatinriktad
 • Styrkebaserad
 • Värdeskapande
 • Processinriktad
 • Ömsesidigt lärande  

Teori

 • Många sanningar – inte bara en enda.
 • Relation och kommunikation som verktyg för samarbete (systemisk teori)
 • Allt hänger samman i ömsesidig påverkan (systemteori).
 • Helheten är något annat än summan av delarna (holistisk teori)
 • Tillvaron som social konstruktion påverkas av hur jag beskriver den och det påverkar mig (socialkonstruktionistisk teori)
 • Vi får mer av det vi intresserar oss för (Appreciative Inquiry).
 • Mentorskapet utvecklas av relationen. Kvalitén i kontakten påverkar resultatet
 • Självbild, självkänsla och självförtroende.

 Metod

 • Adepten kartlägger sina behov
 • Matchningskommitté föreslår mentorer utifrån behoven
 • Adepten väljer mentor
 • Seminarier och reflektionsuppgifter som stimulerar mentorskapets process, och studenternas förståelse för strukturnivåer(individ- och organisation)
 • Upplevelsebaserad Processpedagogisk