Mentorprogrammet -studenter berättar

Spara favorit 7 nov november 2013
Mentorprogrammet
Jonas Ledel, här tillsammans med sin mentor Peter Eriksson, SDC

Nervositet inför att träffa sin mentor för första gången eller nyfikenhet på de möjligheter som en mentor kan ge. Studenternas känslor inför och under mentorprogrammet skiljer sig åt men en sak som de har gemensamt när programmet avslutas är den positiva upplevelsen som detta givit, ny kunskap och nya erfarenheten för framtiden.

Den 13 juni träffasdes årets 15 adepter(studenter) och mentorer (personer från näringslivet) för att summera årets Mentorprogram. Många av studenterna fortsätter att ha kontakt med sin mentor även efter programmets avslut, några ska göra sitt exjobb på mentorns företag och andra har till och med fått jobb via sin mentor. Det är alltså inte bara en personlig utveckling  som sker även om det är det som flera av studenterna berättar om.

Genom att det finns en bra relation tillåts mentorskapet att utveckla mig som adept på flera plan, eftersom jag kan vara personlig och öppen tillsammans med mentorn.

Jasmine Minell

Mentorprogrammet

Det jag tycker är extra värdefullt är att det går utmärkt att bolla idéer med henne, jag kan ställa frågor om uppgifter, till exempel på vad jag bör tänka på när jag nu ska skriva c-uppsatsen,  säger Jasmine Minell

Andreas Nylander

Mentorprogrammet

Jag tycker mentorskapet har utvecklats till något roligt och naturligt. Jag har gått från att ha varit ganska nervös och osäker inför mötena till att verkligen se fram emot dem och den positiva feedbacken jag får på mina funderingar och frågor, säger Andreas Nylander

 

Rebecca Petersen

Första gången jag var på väg att träffa min mentor var jag väldigt nervös, jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig av vårt möte. Nu när jag tänker tillbaka har jag insett att jag valde min mentor utifrån magkänslan från vårt första möte, säger  Rebecca Petersen.