”Det är jättekul med det nya samarbetet”

Spara favorit 12 jul juli 2013

Från och med i höst blir det möjligt för studenter vid Mittuniversitetets civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi att läsa delar av sin utbildning vid Stockholms universitet. Och studenter vid Stockholms universitet kan läsa kurser vid Mittuniversitetet.

Stefan Möller, studierektor vid Stockholms universitet, DSV

‒ Det är jättekul med det nya samarbetet säger Stefan Möller, studierektor, Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Han menar på att det är bra för studenterna att kunna välja och plocka blanda kurser utifrån sina önskemål för att få en speciell inriktning på sin utbildning.

 

Många av de kurser som Mittuniversitetets studenter kan läsa vid går att läsa på distans och via så kallad Blended learning. Det betyder att studenterna inte måste närvara på alla träffar och föreläsningar som hålls på SU. I stället kommer många av föreläsningarna att spelas in så att de kan ses i efterhand på hemorten och som repetition.

 

‒Med Blended learning och distanskurser så kommer det i framtiden att bli lättare att ha sådana här samarbeten eftersom det i dagsläget är svårt att hitta en bostad åt studenter som vill flytta och studera i Stockholm, säger Stefan Möller.

 

På SU strävar man efter att kunna erbjuda denna möjlighet i allt högre grad.  Det är en styrka att kunna kombinera utbildningar på olika sätt och göra sådana här samarbeten, menar Stefan Möller.

‒ Detta samarbete passar extra bra eftersom Mittuniversitetets studenter kan läsa mer IT- inriktade kurser, säger han.

 

SU har mycket forskning kring IT och teknik i relation till användarvänlighet kopplat till sin utbildning. Samarbetet mellan SU och Mittuniversitetet gäller för de studenter som läser sista året vid civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet.