Bolagsverket

Spara favorit 10 jul juli 2018

Bolagsverket har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar.

Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. Hos oss kan man också köpa och söka företagsfakta från våra register. I samverkan med andra aktörer.

Bolagsverket har sedan början av 2000-talet investerat mycket tid och resurser för att utveckla e-tjänster, för bland annat inlämning av ärenden och försäljning av registerinformation. Möjligheterna för Bolagsverket att utveckla de digitala lösningarna är nu större än tidigare och ambitionerna för digitalisering inom offentlig sektor ökar i takt med nya tekniklösningar. Vårt mål år 2020 är att hantera 75% av våra ärenden digitalt.

Våra kunder möter vi idag digitalt via webb, e-tjänster, chatt, sociala medier, e-post maskin-till-maskin. Syftet med den digitala servicen är att kunderna får hjälp när det passar dom och för att vi vill leverera service med hög kvalitet och effektivt.

I och med att Bolagsverkets ambition är att utöka och förbättra det digitala kundmötet behöver vi också titta vidare på vilka nya möjligheter som finns för att kunna stödja kunderna på sätt som är anpassade för det digitala kundmötet. Enligt rapporten Framtidens Kundmöte [1] är det viktigt att ge kunder svar på enkla frågor. Är en utvecklad chatt, dynamiskt FAQ och chatbot den hjälp som behövs för att göra våra kunder nöjda?

Uppgift

Vi ser fram emot att du hjälper oss att kartlägga och analysera vilka olika typer av digitala kundstöd som redan finns på marknaden och vilka du kan se kommer erbjudas i framtiden.

Utgångspunkten för kartläggningen är våra kunders behov av stöd i det digitala kundmötet och uppdraget ska utifrån detta föreslå ett antal olika lösningar och beskriva vilka typer av effekter de olika lösningarna kan ge, både för kunden och för myndigheten. De olika lösningarna ska kunna kopplas direkt till ett kundbehov.

Uppdraget syftar också till att ta fram en prototyp på ett av de föreslagna alternativen. Prototypen behöver inte byggas enligt Bolagsverkets målarkitektur, utan syftet är att kunna påvisa kundnyttan och hur den kan upplevas i en digital kontext.

Önskade leveranser

  • En slutrapport (exempelvis Word)
  • En PPT-presentation inklusive föredragande
  • En prototyp med en av lösningarna
  • En införandeplan med förslag på roadmap, om det finns flera intressanta lösningar som kan ge bra effekter för kunder och för myndigheten

Antal studenter

Vi söker 2 studenter till denna uppgift

Profil

Vi söker dig som:

  • Läser ditt tredje år inom industriell ekonomi eller gör din master inom industriell ekonomi
  • Läser ditt tredje år inom datateknik eller gör din master inom datateknik
  • Läser ett civilingenjörsprogram där du känner att dina kvaliteter, intressen och/eller kurser går i linje med vårt uppdrag

Vi ser att du är genuint nyfiken och intresserad av att vara kreativ i innovativa lösningar, att du har en förståelse för vad som gör kunder nöjda, kanske har du själv arbetat med kundservice och förstår precis vilka svårigheter som finns?

Du har än så länge genomfört din utbildning med mycket goda resultat, är en framåt och glad person som kan arbeta strukturerat och resultatorienterat. För att lyckas väl med uppdraget uppskattar vi att du har förmåga att kommunicera i tal och skrift på ett inspirerande sätt.

Kontakt

Patrik Boberg
Enhetschef Systemenheten
070-271 85 82
patrik.boberg@bolagsverket.se

Kristin Aastrup
Enhetschef Enheten för digital tjänstedesign
072-529 31 72
kristin.aastrup@bolagsverket.se