CSN

Spara favorit 11 dec december 2017

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) administrerar det svenska studiestödet. Det innebär att vi beslutar om och betalar ut rätt bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. Vi har också i uppgift att säkra återbetalningen av lånen till staten.

En annan del av vår verksamhet är att ha hand om hemutrustningslån till utländska medborgare, främst flyktingar. CSN är också ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom studiestödsområdet.

CSN har ungefär 900 anställda och huvudkontor i Sundsvall. Vi finns också med kontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kalmar, Kiruna, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Vårt kundmöte sker huvudsakligen via digitala tjänster, blanketter, brev och via telefon. Vi har kommit långt i automatiseringen av vår ärendehantering och fattar många beslut helt maskinellt. Vår verksamhet baseras på ett relativt komplext regelverk. Vi fungerar i ett system med andra aktörer, till exempel myndigheter och skolor, där vi utbyter information. Vi är ambitiösa och vill hela tiden utveckla vår verksamhet. Det gör vi både genom satsningar på nya digitala lösningar och genom ständiga förbättringar. Många i vår målgrupp är unga och har stor digital vana.

Digitalisering står på alla myndigheters agenda. Regeringen vill att vi i skapar enkla och effektiva tjänster för våra kunder, att vi är öppna och transparanta samt att vi är effektiva. Då behöver vi dra nytta av teknik och utveckla vår verksamhet. Samverkan med andra både för att utbyta information och för att möta kund är centralt för oss.

Det område inom digitalisering som många bedömer utvecklas snabbast just nu är artificiell intelligens (AI). Konsultföretagen McKinsey och Gartner ser att AI kommer att ha en lika genomgripande betydelse för organisationer och individer som mobilitet. Inget annat område inom digitalisering förväntas få ett lika stort genombrott de närmaste åren.

Det finns många definitioner på AI, men man brukar syfta på att maskiner kan utföra uppgifter som normalt associeras med att människor utför dem. Det gäller ofta uppgifter som kräver förmåga till resonemang. Typiska områden kan vara klassificering, diagnostisering och att göra prognoser.

Liksom digitalisering i allmänhet ger AI möjlighet till effektivisering och kvalitetsförbättringar. Digitaliseringen har också inneburit möjligheter till individualisering, det har blivit enklare att ge varje kund eller medborgare service utifrån sina speciella förutsättningar och behov. AI är väl anpassat att förstärka även individualisering. Det gäller t.ex. inom undervisning, kundtjänst, sjukvård och socialvård. Ett exempel på individualisering kan vara en vanlig sökning med Google som tar allt mer hänsyn till personens sammanhang i form av tidigare sökningar, preferenser, geografiska position med mera.

En potentiell utmaning är att AI-tillämpningar ger förslag till beslut där den bakomliggande logiken inte är helt transparent eller lätt att förklara. Det kan gälla t.ex. en individs kreditvärdighet, en anställningsprocess eller ansökan till högre utbildning. Därför finns etiska frågeställningar kring användningen av AI.  Ökad användning av AI spås innebära att arbeten som finns idag försvinner. Hur lagstiftningen ska anpassas är en annan fråga.  

På CSN ser vi potential för att använda AI men vi vill också lära oss mera om området.  Vi hoppas genom detta uppdrag få hjälp i att navigera i ett antal frågeställningar.

Uppgift

Uppgiften är att ge förslag på hur vi kan använda AI i vår verksamhet på CSN med utgångspunkt i hur vi kan förbättra kundmötet och öka vårt fokus att möta våra kunders behov.

Ett exempel på intressanta frågeställningar inom området är formulerade nedan;

  • Hur kan vi använda AI i vår verksamhet?
  • Vilka av våra arbetsuppgifter kan ta stöd i AI?
  • Hur kan vi stödja våra kunder bättre med hjälp av AI?
  • Vilka risker och utmaningar finns inom området?
  • Hur kan vi som myndighet utveckla vår verksamhet och förbättra vårt kundmöte med hjälp av AI?
  • Hur vi bör gå vidare i arbetet med AI? 

I arbetet ska en omvärldsspaning ingå och effekter som vi kan uppnå med AI kopplat till CSNs långsiktiga inriktningar mot 2025 (Vi gör det enkelt för kunden, Vi möjliggör ett hållbart studiestöd, Vi är i ständig utveckling & Tillsammans tar vi ansvar). 

För att skapa goda förutsättningar för studenten/studenterna att ta sig an denna uppgift formar vi tillsammans med studenten uppdraget mer ingående där vi ser över vilka aktuella frågeställningar vi vill fördjupa oss i, vi definierar omfattningen för omvärldsspanningen, vi ser vilka förutsättningar som finns för uppdraget samt att vi kommer överens om vilka förväntningar som ska gälla, både CSNs förväntningar på studenten/studenterna och studentens/studenternas förväntningar på CSN.

Önskade leveranser

En rapport
En visuell presentation inriktad för att kunna presenteras internt inom CSN
Ett utkast till artikel för publicering internt på CSN intranät
Ett utkast till artikel för publicering externt i t ex blogg eller liknande.

Antal studenter

1-2 studenter. Med fördel kan detta uppdrag genomföras tillsammans med en annan student.

Profil

Åk 3 eller åk 4 Civilingenjörsutbildning Industriell ekonomi
Åk 3 eller åk 4 Civilingenjörsutbildning med masterprofil industriell ekonomi eller motsvarande och kandidatprofil Datateknik, elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk design eller Teknisk fysik.

Du har genomfört din utbildning med mycket bra resultat. Vi värdesätter att du är drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk, kreativ och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att kommunicera i tal och skrift.

Kontakt

Andreas Söderstedt

070-262 45 53

Andreas.soderstedt@csn.se

Ansök

Här ansöker du till Mid Sweden Higher Ambition Internship och anger vilket eller vilka uppdrag du är intresserad av.

Gå till ansökan