ServaNet

Spara favorit 10 jul juli 2018

ServaNet är Sveriges till ytan största kommunala stadsnät. Med ett öppet stadsnät i södra och mellersta Norrland levererar vi fiberbredband som möjliggör för tjänster inom internet, tv och telefoni. ServaNet levererar idag fibernät i kommunerna: Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund, Ragunda och Berg. Vi ägs av dessa kommuner, eller i vissa fall av energibolag i kommunerna.

Tekniken i ServaNets stadsnät är den senaste och borgar för en hög driftsäkerhet med liten risk för störningar, ett nät för framtiden där det inte finns några begränsningar för datatrafiken. Vårt fibernät når i dag fantastiska hastigheter upp till 1 000 Mbit/s.

Med över 20 000 anslutna hushåll och företag i kommunerna Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund, Ragunda och Berg är vi Sveriges till ytan största kommunala stadsnät, och ständigt under geografisk utveckling. Vi är stolta över att varje ny anslutning bidrar till Regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s, år 2020.

Stadsnät är en modell som finns i Sverige där de flesta näten är i kommunalägo och är till för invånarna i kommunerna. Det är till och med så att kommuninvånarna äger nätet via sin kommun.

Under många år har vi i stadsnätsbranschen arbetat med att näten kan användas för mer än att distribuera internet, telefoni och TV. Dessa tjänster är också väldigt nyttiga och den som är utan internet blir många gånger stående utanför samhället. Telefoni har också på vissa områden blivit en viktig del när kopparnätet från Skanova läggs ned och det inte finns någon mobiltäckning.

Det vi i stadsnätsbranschen tänker som ”mer” är t e x:

  • Välfärdstjänster som trygghetslarm och vård i hemmet.
  • Utlokaliserade vårdcentraler som kan vara på platser i glesbyggd eller platser där det behövs enklare kontakt med vårdtagare.
  • Övervakning av sopkorgar, sopcontainrar, styrning av belysning och övervakning av dörrar. Lora kan vara en del av lösningen för att kommunicera här.

Vi är i startgroparna nu och kommer under 2018 att behöva komma med både affärs, teknik och driftmodell.

Här måste vi vara i framkant för att ägarna i största möjligaste mån använder sina befintliga eller de nät som de håller på att bygga ut. I deras nät är deras grund fiber som bärare ända in till privathushåll.

Uppgift

Exempel

Genomföra en marknadsscenarioanalys relaterat till introduktion av olika teknologier för nätverk inom Internet of Things där fiber är grunden för de nät som ServaNet arbetar i. I scenariot så måste hänsyn tas till att lösningar för leverans av tjänsterna även måste göras i fler tekniker än över fiber och vilka begräsningar som är i de andra lösningarna jämfört med fiber.

Ett förslag ska levereras över hur affärsmodellen kan se ut både för IoT och Välfärdstjänster.

Önskade leveranser

Exempel

  • En rapport i Word
  • En PPT presentation inklusive föredrag
  • En artikel för publicering
  • En demonstrator

Antal studenter

1

Profil

Exempel
Åk 3 eller åk 4 Civilingenjörsutbildning Industriell ekonomi med inriktningar som organisationsutveckling, management, kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, strategi, affärsutveckling eller motsvarande,

Åk 3 eller åk4 Civilingenjörsutbildning Teknisk fysik, Teknisk matematik, Datateknik, Elektroteknik, Medieteknik, Informationsteknik med inriktningar som kvalitetsutveckling, management eller motsvarande.

Exempel
Du har genomfört din utbildning med mycket bra resultat och har dokumenterade goda resultat från dina arbetslivserfarenheter. Vi värdesätter att du är drivande, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad. Det är också viktigt att du får andra att trivas och är duktig på att kommunicera i tal och skrift. 

Kontakt

Lars Norling
070-647 04 38
lars.norling@servanet.se