Skanska

Spara favorit 10 jul juli 2018

Skanska är ett globalt företag med 42 900 anställda, vi är verksamma i tio länder i Europa och USA inom bygg- och anläggningsbranschen. I vår organisation är hållbarhet och säkerhet inte enbart en vision för olycksminimering utan handlar också om säkerhet med att nå fram till varandra med värdefull information genom hållbar kommunikation.

Informationsflöden ökar i takt med allt fler digitala kanaler vilket påverkar företagets alla anställda beroende på ålder, vanor och kulturella förhållningssätt. Information av olika karaktär till olika målgrupper, individer som grupper är viktig att nå fram med på ett effektivt sätt för att hålla våra interna som externa löften. Vi vill bli strategiskt medvetna om hur vi kan kommunicera smartare internt.

Uppgift

Din uppgift hos oss är att göra en utredning av hur internkommunikation på ett stort företag ska göras på bästa sätt med mål att nå fram med viktig information till anställda, för att öka effektiviteten internt och inte missa nyckelinformation. Målet är att du ger förslag på ett hållbart sätt för oss att nå varandra i den digitala världen som är full med information.

För att skapa förståelse för helhetsbilden tycker vi det är viktigt att du gör en omvärldsanalys för att undersöka hur andra företag eller effektivt kommunicerade personer gör, vilka recept använder de för att lyckas? Vad säger forskningen om kommunikativ nåbarhet i digitala kanaler? Hur gör framtidens företag för att nå ut till sina anställda och hur kan informationsflöden optimeras? Vilka är framtidens verktyg och kanaler för att nå varandra inom ett företag? Vi vill också att du gör en analys av företagets interna förutsättningar samt olika medarbetargruppers behov och förutsättningar. Genom att analysera och samspela externa insikter med interna behov och förutsättningar skapar du de pusselbitar som behövs till ett slutligt förslag på hur vi långsiktigt och på ett hållbart sätt ska nå och överföra information till varandra.

Önskad leverans

  • En rapport i Word med arbetsprocessen väl dokumenterad inklusive slutsatser och förbättringsförslag
  • En presentation i valfritt format som är passade för uppgiften där vi ser att det går i linje med uppgiften, de ska enkelt nå organisationen som också enkelt kan förstå dina upptäckter och förslag. Den kan med fördel användas som presentationsunderlag för konceptmarknadsföring i fler delar av företaget.

Antal studenter

2 studenter söks till uppdraget

Vem är du?

Vi söker två studenter som är innovativa, strukturerade och kan arbeta självständigt. Du är positiv och nyfiken på organisationen och vi ser att du har goda kvalitéer då du kommunicerar i tal och skrift.  Du har genomfört din utbildning än så länge med mycket goda studieresultat och vi värdesätter att du är drivande, resultatorienterad och ambitiös.

Du läser det tredje eller fjärde året som civilingenjör inom industriell ekonomi eller med masterprofil industriell ekonomi.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Ulrika Åhman

ulrika.ahman@skanska.se

070–399 94 64