Sundsvalls kommun

Spara favorit 10 jul juli 2018

Sundsvall är inne i ett spännande skede. Flera projekt pågår för att utveckla staden och organisationen med nya verksamheter och kommunikationer. Sundsvall växer och kompetensbehovet är stort. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, förändra och uppleva. Du vill framåt. Det vill vi med.

Sundsvall är staden mellan bergen, vid havet, älvarna och skogarna. Här är nära till allt med naturen inpå knuten samtidigt som vi har ett av Sveriges populäraste köpcentrum. Varje dag arbetar vi på kommunen för att sundsvallsborna ska få bästa möjliga service och en positiv livsmiljö. Hos oss jobbar lärare, ingenjörer, IT-strateger, undersköterskor, ekonomer och många andra viktiga yrkesgrupper. Vi jobbar hårt för ökad konkurrenskraft i takt med att omvärlden och samhället förändras.

Digitaliseringstakten ökar och Sundsvalls kommuns ambition är att höja takten på den egna utvecklingen då bland annat genom att öka kapaciteten i kommunens nätverk. Wi-fi är en viktig del av infrastrukturen och med 8000 medarbetare och 1800 elever är efterfrågan stor på ett snabbt och tillgängligt nät med höga säkerhetskrav. Kommunen äger 300 fiberanslutna fastigheter där ett väl fungerade wi-fi krävs för att till exempel elever ska kunna gå i skolan. Då medborgarna äger allt fler uppkopplade enheter klarar inte accesspunkterna av belastningen på nätet. Vi önskar nu dina kloka idéer för hur vi kan gå tillväga för att lösa problemet och din lösning kommer att spela roll för många.

Din uppgift hos oss

Din uppgift hos Sundsvalls Kommuns under Internshipet är att ta fram ett förslag på infrastrukturplan, en skiss och aktivitetsplan för hur vi kan öka kapaciteten i den befintliga  wi-fi strukturen. Vi önskar också att med din framtidssyn, dra nytta av den givna infrastrukturplanen för att se möjligheterna att bygga struktur i fastigheterna där sakernas internet (IoT) blir en naturlig del.

Uppdraget hos oss har fasta ramar inom vad vill uppnå men det är med ödmjukhet vi ger dig ansvar att själv utveckla uppgiften efter våra behov och dina intresse och kunskaper. Vi ser fram emot att lära oss av dig och hur vi kan göra för att lägga grunden för en starkare infrastruktur och på sikt också se ditt arbete som ett bidrag för många elevers framgång i skolan.

Sundsvalls kommun har valt Archimate 3 standarden för dokumentation. Vi använder oss av vertyget Sparx Systems.

När Intershipet är klart

När du är i Internshipets slutskede vill vi att du har kommit fram till, och presenterar följande:

  • Målarkitektur för nätverk och tillhörande accesspunkter och monitorering
  • Framtagande av förslag till fasindelad lösningsarkitektur
  • Handlingsplan för införande av föreslagen lösningsarkitektur
  • En muntlig presentation på valfritt sätt som beskriver resultatet av ditt arbete

Antal studenter

2 studenter söks till uppdraget

Vem är du?

Vi söker dig som är innovativ, strukturerade och kan arbeta självständigt. Du har förmågan att se helheten men har samtidigt ett öga för detaljer, du är samhällsorienterad och intresserad av att bidra till Sveriges utveckling. Du är positiv och nyfiken på organisationen och på staden, och har intresse av teknisk it-arkitektur.  Du har genomfört din utbildning än så länge med mycket goda studieresultat och vi värdesätter att du är drivande, resultatorienterad och ambitiös.

Av de två studenter vi söker är profilerna av varierande karaktär, vi vill att ni ska komplettera varandras kunskap och förmågor. Er vi söker läser:

  • Det tredje eller fjärde året som civilingenjör inom industriell ekonomi eller med masterprofil industriell ekonomi
  • Det tredje eller fjärde året som civilingenjör inom datateknik eller med datateknisk masterinriktning
  • En kombination av ovanstående där du vet att din inriktning och kunskap passar bra

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Veronica Wenner
Veronica.wenner@proandpro.se
073-638 47 61

Linn Madsen
Linn.madsen@miun.se
072-581 60 08

Ansvarig Sundsvalls kommun, tf IT-direktör Linda Gustafsson