Workshop om kritisk design

Spara favorit
Tangentbord

Tillsammans med nyckelpersonerna i BIP-projektet arrangerades en workshop om kritisk design på SKL i Stockholm. Frågor kring designmetoder, användarengagemang, makt och behovsformulering berördes och vi gjorde en del övningar för att synliggöra inskrivna ordningar i designprocesser och lära oss att bli mer medvetna om huruvida vi enbart reproducerar det vi gjort tidigare eller går utanför den berömda boxen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu