Slutrapport för BIP-projektet

Spara favorit
Tangentbord

Nu är projektet avslutat och reflektioner, slutsatser och en massa förslag på saker att göra hittar ni i slutrapporten - eller så kan ni titta de fem filmer som gjorts kring varje tema (representativitet, tillgänglighet, crowdsourcing, scenariobaserat beslutsfattande och kritisk design).

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu