DEMICOMS rapportserie

Spara favorit 25 nov november 2016

Denna sida är en testsida där vi testar tekniken med publikationslistningar från DIVA.

DEMICOMS rapportserie

Rapporter

Hamrin, S. (2017). Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorg i Sundsvall : Ledarskap och integration från ett kommunikativt perspektiv. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 34).  

Strömbäck, J. & Nord, L. (2017). Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet : En analys av svensk valrörelsejournalistik 2002–2014. Sundsvall : Mid Sweden University Demicom (DEMICOM rapport 33).  

Ljungberg, E. (2017). När larmen tystnar : En studie av svenskarnas krisberedskap och kriskommunikation. (DEMICOM rapport 32).  

Nord, L. , Mancini, P. & Gerli, M. (2017). The exceptional election : Press coverage of Clinton and Trump in Italy, Sweden and the UK. Sundsvall : (DEMICOM rapport 35).  

Färm, K. , Bystedt, A. , Nyström, K. & Nord, L. (2016). "Det brinner överallt!" : Medierapporteringen av skogsbranden i Västmanland 2014. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 29).  

Wadbring, I. & Nilsson, M. (2016). En bild säger mer är tusen ord? Bildjournalistikens förändring i svensk dagspress 1995-2013. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 30).  

Nord, L. , Färm, K. & Jendel, L. (2016). Skolattacken i Trollhättan : En kriskommunikativ studie av myndigheter och medier. (DEMICOM rapport 31).  

Färm, K. , Jendel, L. , Nord, L. , Eriksson, M. & Olsson, E. (2015). En stormig höst : Studier av mediebilder och kriskommunikation. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 28).  

Nord, L. & Jalakas, A. (2015). Folkinitiativ och medielogik : En studie av mediebevakningen av lokala folkomröstningar i fyra kommunala valrörelser. (DEMICOM rapport 26).  

Ottestig, A. T. (2015). Gilla! Dela! Följ! : En studie av myndigheters kriskommunikation i sociala medier. Sundsvall : (DEMICOM rapport 23).  

Johansson, C. & Bäck, E. (2015). Nätverksledarskap för samordning vid kriser : En studie av skogsbranden i Västmanland. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 25).  

Grusell, M. & Nord, L. (2015). Vinnande kampanjer, förlorade val : Partiernas politiska kommunikation i valrörelsen 2014. Sundsvall : (DEMICOM rapport 27).  

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje : En studie om nyhetsdelning i sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 20).  

Nord, L. , Färm, K. , Jendel, L. & Olsson, E. (2014). Efter Husbykravallerna : En studie av mediebilder och krisommunikation. (DEMICOM rapport 18).  

Eriksson, M. (2014). En kunskapsöversikt om krishantering, kriskommunikation och sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 21).  

Eriksson, M. (2014). Kommunala kommunikatörers beredskap för kriskommunikation via sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 14).  

Jalakas, A. & Johansson, C. (2014). Kommunikation som ger samhällsnytta : Kommunikationens värde i trafikverket. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 16).  

Jalakas, A. (2014). Metoder och möjligheter : Sveriges Radio som agendasättare. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 17).  

von Krogh, T. (2014). Pizzerian brinner igen! : Skillnader och likheter mellan läsning av lokala nyheter på papper och nät. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 19).  

Andersson, U. (2014). Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad medievärld. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 22).  

Öhgren, J. & Johansson, C. (2014). Sociala intranät för kommunikation och lärande : En studie av Svenska Spels intranät Hemmaplan. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 15).  

Nord, L. & Shehata, A. (2013). Finanskrisen, förväntningarna och förtroendet. (DEMICOM rapport 11).  

Andersson, U. (2013). Från fullformat till tabloid : om formatets betydelse för nyhetsjournalistiken. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 13).  

Johansson, C. & Olsson, J. (2013). Kommunikationens värde i offentlig verksamhet. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 10).  

Johansson, C. , Jendel, L. & Ottestig, A. T. (2013). Nätverk för kriskommunikation : om myndigheters informationssamordning vid kriser. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (DEMICOM rapport 24).  

Lozanovski, J. & Wadbring, I. (2013). Unga Nyheter : Unga reflekterar kring nyheter och nyhetsvanor. (DEMICOM rapport 12).  

Nord, L. , Jendel, L. & Färm, K. (2012). Bilden av finanskrisen : En studie av svenska mediers nyhetsrapportering hösten 2008. Sundsvall : (DEMICOM rapport 9).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). De sociala intranätens praxis : Användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall : (DEMICOM rapport 5).  

Shehata, A. (2012). Finanskrisen och förtroendet : Svensk medborgaropinion under finanskrisen hösten 2008. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 2).  

Jendel, L. & Nord, L. (2012). Från dörrknackning till gröna pajasnäsor : En studie av riksdagspartiernas särskilda medel inför valet 2010. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 6).  

Westlund, O. (2012). Från gammalt till nytt : Om tidningsledarskap och nyhetsanvändning. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 8).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). The practice of social intranets : Usage, Benefits and Success Factors. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 7).  

Grusell, M. (2012). Unga om reklam. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 3).  

Johansson, C. , Miller, V. D. & Hamrin, S. (2011). Communicative leadership : theories, concepts, and central communication behaviors. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 4).  

Holt, K. (2011). Deltagarjournalistik i det digitala kaffehuset : En analys av Newsmill som kontext för deltagarjournalistik och debatt. Sundsvall : DEMICOM (Studier i politisk kommunikation 25).  

Nystedt, J. & Welander, T. (2011). Ekot av den medialiserade politiken. Sundsvall : (Studier i politisk kommunikation 26).  

Johansson, C. & Nord, L. (2011). Konsten att kommunicera oro utan att oroa : Svenska myndigheter under finanskrisen 2008. Sundsvall : Mittuniversitetet. Demicom. (DEMICOM rapport 1).  

Bergström, M. & Nyberg, H. (2010). Sociala medier i Kina : En studie av användningen av sociala medier i en diktatur. Sundsvall : Mittuniversitetet (Studier i politisk kommunikation 24).  

Nord, L. & Grusell, M. (2009). Syftet är alltid att få spinn : De politiska partiernas strategiska kommunikation inför EU-parlamentsvalet 2009. Sundsvall : Mittuniverstietet Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 23).  

Lidberg, J. (2009). The International Freedom of Information Index : Tracking the Promise and Practice of FOI. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 22).  

Shehata, A. (2008). Hotbilder : en studie av Muhammedkarikatyrerna i svensk ochamerikansk storstadspress. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 17).  

Nord, L. (2008). Hotfulla Nyheter : Att analysera redaktionella processer och publiceringar. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 21).  

Karlsson, M. (2008). Kriskommunikation i förändring : Internet, den ökade publiceringshastigheten och de förändrade villkoren för kriskommunikation. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 20).  

Strömbäck, J. (2008). På nyhetsmediernas agendor : En studie av hot och risker i det svenska nyhetsurvalet i morgonpress, kvällspress och TV. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 18).  

Johansson, B. (2008). Vid nyhetsdesken : En studie av nyhetsvärdering vid svenska nyhetsredaktioner. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 19).  

Våge, L. (2006). Bloggar, censur och yttrandefrihet : exempel från Kina och Iran. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 16).  

Martinez, B. A. & Kiousis, S. (2005). A Theoretical Approach for Developing Effective Public Relations Media Strategies : Empowering Citizens in Emerging Democracies. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 15).  

Nord, L. (2004). Alla tycker om granskning. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 9).

Edefors, P. & Windh, L. (2004). Besluten som försvann : en fallstudie av Sundsvalls Tidnings och Dagbladets rapportering kring beslut fattade i kommunfullmäktige. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 7).

Abramsson, E. & Strömbäck, J. (2004). EU-parlamentsvalet : En god eller dålig nyhet?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 11).  

Nord, L. (2004). Hur professionella är de svenska partierna?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 5).

Olsson, T. (2004). IT-visioner möter IT-vardag : om politisk kommunikation i retorik och praktik. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 6).

Jönsson, A. M. & Strömbäck, J. (2004). Mellan politik och marknad : Utbudet av nyhets- och samhällsprogram i TV mellan 1990 och 2004. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 10).  

Ormrod, R. P. (2004). Operationalising the conceptual model of political market orientation. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 14).

Lees-Marshment, J. (2004). Political marketing : the key to electoral success or the cause of democratic turmoil?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 12).

Stúr, E. (2004). Politiker och val i pressen : en kvalitativ studie av svensk dagspress och valen 1956,1968 och 2002. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 13).

Hadenius, S. (2004). Telia i medierna 1999-2001. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 8).

Nygren, G. (2003). Belönad granskning : kommunalt grävande belönat med Guldspade 1991-2001. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 3).

Nygren, G. (2003). Granskning med förhinder : lokaltidningarnas granskning i fyra kommuner. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 4).

Johansson, B. (2003). Journalisterna och mediernas makt : föreställningar om mediernas påverkan inom politisk kommunikation. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 2).

Strömbäck, J. (2003). Medierna som fjärde statsmakt: : en studie av innebörden av begreppet granskande journalistik. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 1).