Medborgardialog och mediedebatt

Spara favorit 26 sep september 2014
presskonferens

Projektet studerar lokala valrörelser och lokala folkomröstningar 2014. I projektet undersöks hur de lokala medierna bevakar politiken i några av de kommuner och landsting där folkomröstningar har ägt rum under den senaste mandatperioden.

I studien görs ett urval av lokala politiska miljöer med största möjliga variation vad avser kommunstorlek, mediestruktur, folkomröstningsfråga och folkomröstningsutfall. Det lokala mediematerialet studeras med hjälp av innehållsanalyser av den lokala valrörelsens tre sista veckor.  Innehållsanalysen jämför hur folkomröstningsfrågan/debatten återkommit i valrörelsedebatten i olika miljöer och vilken roll den spelat i den lokala valrörelsen i medierna.

Studien genomförs inom ramen för DEMICOMs valrörelseprojekt och finansieras av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektfakta

Projekttid: 2014-2015
Projektledare: Prof. Lars Nord
Finansiering: Sveriges Kommuner och Landsting