Utveckling av kommunikativt ledarskap

Spara favorit 12 nov november 2014
CER

Under hösten 2014 gör vi en pilotstudie om utveckling av kommunikativt ledarskap. Den syftar till att studera effekter av utbildning i kommunikation för ledare.

Under perioden mars 2011 – februari 2013 pågick projektet Kommunikativt ledarskap som genomfördes i samverkan med näringslivet och finansierades av KK-stiftelsen. Forskarna analyserade då chefers arbete och tog fram en ny teori om kommunikativt ledarskap – relaterad till resultat, engagemang och hälsoaspekter.

I den här pilotstudien går vi vidare och tittar vi på kommunikativt ledarskap ur ett annat perspektiv – vilka effekterna blir när ledare får utbildning i kommunikation. Pilotstudien genomförs i samarbete med AB Volvo.

Projektfakta

Projektledare: Prof. Catrin Johansson
Projekttid: juni 2014 – februari 2015
Finansiering: Mittuniversitetet