Forskningsutlysningar

Spara favorit 12 apr april 2018

Aktuella utlysningar

MAJ

Formas
Sista ansökningsdag: 3 maj
Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment: Incitament, affärsmodeller och risker

Forte
Sista ansökningsdag: 8 maj
Psykisk hälsa hos barn och ungdomar inom utsatta grupper

Forte
Sista ansökningsdag: 8 maj
Bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa

MSB
Sista ansökningsdag
: 16 maj
Smygande och utdragna samhällsstörningar

MSB
Sista ansökningsdag: 20 maj
Planeringsbidrag Horisont 2020

Riksbankens Jubileumsfond
Sista ansökningsdag: 22 maj
Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Forte
Sista ansökningsdag: 23 maj
Programstöd för vårdforskning

JUNI

Gunvor och Josef Anérs stiftelse
Sista ansökningsdag: 1 juni
Forskningsbidrag 

SEPTEMBER

KK-Stiftelsen
Sista ansökningsdag:
13 september
Prospekt 18
Rekryteringar
Företagsforskarskolor
Professionell licentiat 18

NOVEMBER

Formas
Sista ansökningsdag: 8 november
Akutbidrag

Kommande utlysningar

JUNI

Familjen Kamprads Stiftelse
Forskningsutlysning

AUGUSTI

MSB
Multipla naturhändelser

OKTOBER

MSB
Riskkommunikation och individens beredskap för olyckor, kris och krig

Återkommande och löpande utlysningar/stipendier  

Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning 
AFA försäkring 
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 
Brottsoffermyndigheten 
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
Harry Schaumans stiftelse 
Formas 
Forte 
Journalistfonden för vidareutbildning
Kulturfonden för Sverige och Finland 
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) 
Lars Hiertas minne 
Lars Salvius-föreningen
Letterstedtska föreningen 
Marcus Wallenbergs Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete 
Stiftelsen Karl Staaffs fond 
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 
Svensk presshistorik förening 
Wahlgrenska stiftelsen 
Wenner-Gren stiftelsernas stipendier
Åke Wibergs stiftelse