Forskningsutlysningar

Spara favorit 10 aug augusti 2018

Aktuella utlysningar

SEPTEMBER

Formas
Sista ansökningsdag: 
4 september
Stora kommunikationsutlysningen

KK-Stiftelsen
Sista ansökningsdag:
13 september
Prospekt 18
Rekryteringar
Företagsforskarskolor
Professionell licentiat 18

MSB
Sista ansökningsdag
: 24 september
Perspektiv på samverkan och ledning - kommunikation

Sista ansökningsdag: 26 september
Multipla naturhändelser

Sista ansökningsdag: 27 september
Postdoktoralt stöd

OKTOBER

MSB
Sista ansökningsdag
: 3 oktober
Informationssäkerhetskultur

NOVEMBER

Formas
Sista ansökningsdag: 8 november
Akutbidrag

Kommande utlysningar

AUGUSTI

MSB
Sakernas Internet

Vetenskapsrådet
Konferensbidrag—Höstens utlysning

SEPTEMBER

Forte
Forskning om funktionsnedsättning

OKTOBER

MSB
Riskkommunikation och individens beredskap för olyckor, kris och krig

Återkommande och löpande utlysningar/stipendier  

Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning 
AFA försäkring 
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 
Brottsoffermyndigheten 
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
Harry Schaumans stiftelse 
Formas 
Forte 
Journalistfonden för vidareutbildning
Kulturfonden för Sverige och Finland 
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) 
Lars Hiertas minne 
Lars Salvius-föreningen
Letterstedtska föreningen 
Marcus Wallenbergs Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete 
Stiftelsen Karl Staaffs fond 
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 
Svensk presshistorik förening 
Wahlgrenska stiftelsen 
Wenner-Gren stiftelsernas stipendier
Åke Wibergs stiftelse