Kriskommunikation som en integrerad del av samverkan och ledning

Spara favorit 4 maj maj 2017

Projektet resulterar i ett dokument som beskriver rekommendationer för kriskommunikation som en integrerad del av samverkan och ledning. I dokumentet beskrivs förutsättningarna för hur en krishanteringsfunktion byggs upp och verkar i egen organisation med fokus på den aktörsgemensamma hanteringen och hur dessa rekommendationer kan tillämpas i olika typer av organisationer som kommuner och myndigheter, självständigt och i samverkan.

Vi behöver nu din hjälp med synpunkter och ändringsförslag på det material som hittills tagits fram. Använd formuläret nedan för att bidra med dina synpunkter och ändringsförslag. Observera att din inmatade text inte kan sparas i formuläret utan ska göras löpande per kapitel med tydliga sidangivelser. All inmatad text sparas sedan i en gemensam excelfil som vi kommer att använda under granskningsmötet.