Nytt verktyg mäter organisationers förmåga att kommunicera

Spara favorit 28 okt oktober 2016
Foto: flickr.com shakakahnevan

Ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet arbetar för att ta fram ett verktyg för att utvärdera, jämföra och utveckla kommunikationsmognaden hos olika organisationer. Det ingår i universitetets satsning på nyttiggörande av forskning och bedöms ha stor potential att skapa värde i organisationer eftersom det saknas forskningsbaserade verktyg för att utvärdera kommunikationens betydelse.

Tillsammans med tio organisationer och företag utvecklar forskare från Demicom ett koncept för att utvärdera organisationers kommunikations­mognad. Målet för projektet är att ta fram ett kommunikationsindex, som värderar organisationers förmåga att på ett effektivt sätt använda kommunikation.

- Forskning om organisationers interna, externa och strategiska kommunikation visar att den är en framgångsfaktor för förmågan att nå uppsatta mål. Idag är kunskapen ojämnt spridd och tillämpad i olika typer av organisationer, därför finns behov av en generell utvärderingsmetod som värderar kommunikationsmognaden, säger projektledaren Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation på Demicom.

Företagen som bidrar till att utveckla verktyget är strategiskt utvalda för att representera såväl stora som små, lokala och globala, privata och offentliga organisationer. I projektet deltar AB Volvo, Sandvik Machining Solutions, SCA, Berners, Region Jämtland-Härjedalen, Sundsvalls kommun, UKÄ, Naturvårdsverket, SPV och Vetenskapsrådet.

Vill du veta mer? Kontakta professor Catrin Johansson

Här kan du läsa ett pressmeddelande om projektet

Här finns en beskrivning av projektet


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu