Våra program

Spara favorit 3 jan januari 2017

Design är i dag ett viktigt konkurrensmedel på marknaden. Form, gestaltning och funktion, men också vilket företag som säljer varan, avgör ofta valet av en produkt framför en annan. Allt eftersom konsumenterna blir skickligare och mer krävande i sina val, höjs också ribban för företagens produkter och tjänster. Som industridesigner är det ditt jobb att ge dem en bra utformning.

Bra design tilltalar konsumenten och är ofta avgörande i ett köpbeslut. Ett medvetet arbete med design förbättrar därför chanserna till framgång betydligt i praktiskt taget alla branscher, något som allt fler företag har börjat inse. Internationaliseringen av näringslivets marknader leder dessutom till att produkterna utvecklas i en högre takt. 

Läs mer om vår utbildningar inom grafisk design, industridesign och möbel- och byggnadshantverk. 

Mittuniversitetet utvecklar i dag ett forskningslabb för området industridesign där forskning kring upplevelser av produkter kommer att utföras. Studier av människors upplevelser sker bland annat genom att mäta till exempel stress, hjärnvågor, EKG och eyes tracking. Det gör vi för att få större kunskap om hur vi upplever och berörs av olika produkter och tjänster för att sedan kunna använda det i produktionen av ny design. På Mittuniversitetet finns det flera samarbeten och projekt kopplade till näringslivet inomdesignområdet

Grafisk design

Design möter oss dagligen, såväl på förpackningar och biobiljetter som på bokomslag och affischer, och påverkar oss på olika sätt. Därför kan design både skapa debatt och ge en känsla av samhörighet.

Industridesign

Industridesign

Kandidatprogrammet i industridesign är ett treårigt utbildningsprogram där vi utbildar framtidens industridesigners. Vår värld står ständigt inför nya utmaningar där produkter och tjänster måste utvecklas för att möta nya problem.

.

Möbel- och byggnadshantverk

Möbeltapetserare, möbelsnickare eller byggnadsvårdare? Mittuniversitetet erbjuder ett hantverksprogram som blandar praktiskt arbete med teori under handledning av engagerade lärare.