Diarium

Spara favorit 13 nov november 2017
Arkiv- och informationsvetenskap

Endast du som är anställd vid Mittuniversitetet har möjlighet att söka i myndighetens diarium.

Gör så här:

  1. Logga in på medarbetarportalen
  2. Gå till menyvalet "Verktyg"
  3. Lägg till Diariet via valet "Lägg till/ändra"
  4. Nu har du Diariet alltid tillgängligt via "Verktyg"

Är du inte anställd vid Mittuniversitetet kan du kontakta registrator via registrator@miun.se eller via Mittuniversitetets växel för att få hjälp med att söka i diariet och för att begära ut handlingar.  Läs mer om diarium och arkiv i vår arkivhandbok