Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik (DMA)

Spara favorit 7 nov november 2016

Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom området.

Avdelningen har 25 anställda som primärt jobbar med program, såsom basåret, lärarutbildning och matematik. Förutom program erbjuder avdelningen även fristående kurser inom matematik.

Kontakta DMA-avdelningen