Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Spara favorit 28 feb februari 2019
teamwork

Institutionen för data- och systemvetenskap har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: datavetenskap, datateknik och informatik.

Informationsteknologi och IT har en enorm betydelse för både samhällen och människor. Med våra fyra ämnen har vi tagit ett brett grepp på området och kan erbjuda kurser i allt från det rent it-tekniska till en mer mänsklig dimension på it-samhället. 

Inom ämnet datavetenskap rör det sig om att utveckla och anpassa användningen av informationstekniken till de krav som människor, organisationer och samhälle ställer.

Informatik handlar om hur modern och innovativ användning av datorer och annat teknikstöd kan hjälpa till att uppfylla människors drömmar, visioner och behov.

Statistikämnet är ett hjälpmedel för att hantera dagens massiva informationsproduktion och därigenom förhindra att mottagarna drunknar i stora datavolymer.

Vi har stor erfarenhet av distansutbildning och ger både hela program och enstaka kurser på distans.

Kontakt

Prefekt:
Pär-Ove Forss

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q