Vår forskning

Spara favorit 28 dec december 2016

Här kan du läsa mer om forskningen på vår avdelning.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.