– Vår värld är alltmer beroende av den visuella kommunikationen

– Vår värld är alltmer beroende av den visuella kommunikationen

Linda Maria Thompson är fotograf, forskare och författare. Dessutom är hon lärare för kurser i fotografi och design på Mittuniversitetet. Linda har även en kandidatexamen i bildjournalistik från University of Montana och en Master of Arts i Photojournalism. Hon är född i Sverige men uppväxt i USA och pratar både svenska och engelska.

Linda Thompson -Kursansvarig

Ansvarig för kursen: Introduktion till fotografisk teori och komposition

Hur skulle du beskriva kurserna i foto?

Kortfattat, som en introduktion till visuell språkkunnighet som kan definieras som hur vi uppfattar bildens mening men också hur vi skapar meningsfull visuell kommunikation. Det innefattar möjligheten att kommunicera visuellt och läsa och tolka visuella bilder. Våra kurser är inte utformade för att skapa professionella fotografer i sig - men vi vill erbjuda professionella och amatörer med olika bakgrund de praktiska och teoretiska verktygen som krävs för att förstå och kommunicera med bilder. Vi välkomnar alla! 

Behöver man några särskilda förkunskapskrav?

Bara nyfikenhet och kunskap i engelska eftersom kurserna är öppna för internationella studenter.

Tycker du att det är viktigt att ha kunskap om fotografering i arbetslivet?

Fotografi är närvarande i så många aspekter av våra dagliga liv, inklusive på arbetsplatsen. Att förstå de signaler som vi skickar ut med olika bilder, liksom de praktiska aspekterna av fotografering är nyckeln. Fotografier har en kraftfull universell potential, men kräver också stort ansvar när vi publicerar, delar och sprider dem.

Hur tror du att visuell kommunikation kommer att utvecklas?

Vi har sett en ständig utveckling av den växande rollen som visuell kultur har i vårt samhälle. Tänk till exempel hur många emojier som har ersatt ord eller fotografier som skickas istället för textmeddelanden. Vår dagliga kommunikation, både personlig och professionell, genomsyras av bilder.

Varför är det viktigt att kunna kommunicera med bild?

Vår värld är alltmer beroende av den visuella kommunikationen med mer än 1,8 miljarder fotografier uppladdade till Internet varje dag. Fotografen och designern László Moholy-Nagy var profetisk 1936 när han sa: "Framtidens analfabet kommer att vara den person som är okunnig om användningen av kameran såväl som pennan".

Varför ska man söka kurserna i fotografi?

Vi har prisbelönt personal med yrkeserfarenhet och färdighet i både fotografi och film, som har undervisat prisbelönta studenter. Vi har både teoretiskt och praktiskt kunnande och en passion för att undervisa och handleda - anpassat till studentens behov och mål.