Vår forskning

Spara favorit 25 jun juni 2013

Avdelningen för Ekoteknik och hållbart byggande forskar och bygger kunskap kring hållbar utveckling som är ett mycket centralt område för myndigheter, företag och organisationer i vår region

Inom ekoteknik och miljövetenskap forskar vi och behandlar det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga samhällen i samspel med naturen. Vi lägger särskild tonvikt på utvecklandet av nya system för ett långsiktigt hållbart utvecklande av nya system för ett långsiktigt hållbart användande av naturresurser.