Documents KK-Environment

Save favourite 23 Jun June 2016

HÖG

Checklist Formal Requirements HÖG 15Listen

Evaluation form_co-production_HÖG_ProSpekt_2015Listen

Evaluation form_scientific_HÖG_2015Listen

Synergy

Checklist Formal Requirements_SYNERGYListen

Evaluation form_co-production_SYNERGY_2015Listen

Evaluation form_scientific_SYNERGY_2015Listen

Other documents and templates

Instructions powerpoint presentation of drafts 2015

Final report_slutrapport insats 2014Listen

Ekonomisk rapport_företag_mall

Ekonomisk slutrapport_insatser

Project Draft_KKM_Template_2015Listen

Project Proposal_KKM_Template_2015Listen

Project report_Insatsrapport_Uppföljning vår 2015Listen

Project report_Insatssrapport_WP 2015Listen

projektkalkyl_manadslon_2015_rev_141120

Riktlinjer avseende Godkända kostnader 2015Listen

Supplement to final report_tilläggsrapport insatser_2014Listen

Samfinansiering i forskningsprojekt, riktlinjer från våra större finansiärerListen

Meeting notes

Projektledarmöte KK Januari 2015

Progress Report

Progress Report 2015Listen

Progress Report 2014Listen