Häckner, E. (2015) Telia Sonera måste göra upp med skumma affärer, Svenska Dagbladet, 4 juni 2015.

Lindström, B. (2015) Vinst eller budgetsaldo, Ekonomisk debatt, Årgång 44, Nr 1, sid. 52-56.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2014) Systrarna Svensson auktoriserades 2014, Balans, Årgång 40, Nr 7, sid. 46-50.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2014) Pionjärerna som sållades bort, Balans, Årgång 40, Nr 6, sid. 40-44.

Öhman, P., Söderberg, B. och Westerdahl, S. (2014) Hur ”Vasakronan” blev ”Vasakronan” – en stor fastighetsaffär skärskådad, Fastighetsnytt, Årgång 21, Nr 1, sid. 129-131.

Gidhagen, M. och Gebert Persson, S. (2013) Faktorer som påverkar kommunikation och distribution av finansiella tjänster via Internet, Nordisk försäkringstidskrift (on-line), År 2013, Nr 2.

Bellman, L. (2012) Myt att fastigheter enbart värderas utifrån läge, Svenska ASPECT, Årgång 4, Nr 10, sid. 16-17.

Carrington, T., Johed G. och Öhman, P. (2012) Svenska revisorer i undersökning om profession och kommersialism, Balans, Årgång 38, Nr 1, sid. 40-41.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2011)   Visst är kvinnorna på frammarsch, Balans, Årgång 37, Nr 8/9, sid. 56-57. 

Lindström, B. (2011)   Hur tänker styrelse och revisorer? Trafikverket som exempel, Ekonomisk debatt, Årgång 39, Nr 7, sid. 51-54. 

Rad, A. och Wahlström, G. (2010)   Modellering av risker – dags för en kritisk analys, Internrevision, Årgång 10, Nr 3, sid. 5-6. 

Jansson, A-M. och Öhman, P. (2010)   Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?, Balans, Årgång 36, Nr 1, sid. 46.