Bellman, L., Gebert-Persson, S., Öhman, P., Giritli Nygren, K., Nyhlén, S., Olofsdotter, G., Kvarnlöf, L., Lidén, G. och Olofsson, A. (2015) Att vända det onda till gott - möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen, Mittuniversitetet

Nordin, M. (2012) Bank, försäkring, pension, fastighet och revision: lägesbeskrivning 2010, Mittuniversitetet

Wahlberg, O. (2012) Hemester i Västernorrland, Mittuniversitetet