Öhman, P. och Lundberg, H (red.). (2015) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur

Larsson, M. och Wallerstedt, E. (2015) Reglering av bank, försäkring och revision - traditioner och trender, i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid 19-54.

Öhman, P. (2015) Särskilda utmaningar för revisorer, fastighetsvärderare och andra yrkesverksamma med dubbla lojaliteter, i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 55-74.

Bellman, L .och Lind, H. (2015) Är fastighetsvärderingar att lita på för banker och andra aktörer, i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 75-94.

Öhman, P., Nilsson, A. och Tagesson, T. (2015) Riskbedömningar inom bank och revision relaterade till två typfel, i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 145-166.

Gebert Persson, S. Gidhagen, M. och Lundberg, H. (2015) Webbaserade tjänster och förtroende - vardagsmat för banker, utmaning för försäkringsbolag?, i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 167-184.

Silver, L. och Thyr, A. (2015) Trovärdighet och förtroendeskapande aktiviteter med särskilt fokus på bankbranschen, i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 185-200.

Andresen, E. Braunerhielm, L. och Roxenhall, T. (2015) Nära ekonomiska nätverksrelationer, i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 201-220.

Lundberg, H. (2015) Rundabordssamtal, i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 221-238.

Öhman, P. (2015) Reflektioner, slutsatser och utblickar, i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 239-250.

Hilmerssion, M. Johanson, M. Lundberg, H. Papaioannou, S. och Thyr, A. (2015) Business networks, firm strategy, opportunity development and strategic outcomes: a conceptualization of the initial phase of firm internationalization. In Larimo, J., Nummela, N. och Mainela, T. (eds.) Handbook of international alliance and network research, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 171-194.

Westerdahl, S. och Öhman, P. (2014) Gröna hus - en forskningsöversikt. I Bohman, H., Westerdahl, S. och Öresjö, E. (red.) Perspektiv på fastigheter. Malmö: Malmö University Publications in Urban Studies 17, sid. 75-93.

Öhman, P. (2014) Performance auditing in the public sector. In Budding, T., Grossi, G. och Tagesson, T. (eds.), Public sector accounting. New York: Routledge, pp. 177-189.

Bellman, L. (2012)Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering: tankemönster om kommersiella fastigheter. Licentiatavhandling nr 88, Sundsvall: Mittuniversitetet.
Nilsson, A., Westerberg, M. och Häckner, E. (2012)   The duality of strategic managerial work in SMEs: a structuration perspective. In Tengblad, S. (ed.) The Work of Managers. Oxford: Oxford University Press, pp. 264-280. 

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2011)   Kvinnornas intåg i revisionsbranschen. I Fälting, L., Larsson, M., Petersson, T. och Ågren, K. (red).

Aktörer och marknader i omvandling. Uppsala: Uppsala Universitet, sid. 215-224.

Johanson, M. (2011) Conducting processual studies in transition economies: Reflections on a case study, In Piekkari R, and Welch, C. (ed.) Rethinking the case study: Towards greater pluralism in international business research. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 499-520.

Andresen, E. (2011) Dressed for success: designing and managing regional strategic networks. Doktorsavhandling nr 105, Sundsvall: Mittuniversitetet.

Johanson, M. och Lundberg, H. (red). (2011) Network strategies for regional growth. Eastbourne: Palgrave Macmillan.

Johanson, M. och Kao-Tsung, P. (2010) Networks in internationalisation, In Pla-Barber, J. and Alegre, J. (ed.). Reshaping the boundaries of the firm in an era of global interdependence, progress in international business research, Vol. 5, pp. 119-142.

Blankenburg Holm, D., Drogendijk, R., Hohenthal, J., Holm, U., Johanson, M. och Zander, I. (2009)Internationalization of the multinational corporation – A new research agenda, In Larimo, J. and Vissak, T. (ed.): Research on knowledge, innovation and internationalization, Bingley: Emerald, pp. 3-20.

Wallerstedt, E. (2009) Revisorsbranschen i Sverige under 100 år. Stockholm: SNS.

Hallén, L., Johanson, M. och Roxenhall, T. (red). (2009) Regionala strategiska nätverk i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  

Hallén, L., Johanson, M. och Lundberg, H. (2008) Nätverksinitiativ – en ifrågasatt väg till affärsutveckling. I Mattsson, L-G. (red.) Marknadsorientering – Myter och möjligheter. Lund: Liber, sid. 291-308.