CER - reports

Save favourite 9 Mar March 2017

Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2015) Sambandet mellan finansieringscykel och lönsamhet, Listen CERs Rapportserie, Nr. 2015:2, Mittuniversitetet

Öhman, P. (2015) Revisorers fortlevnadsbedömningarListen, CERs Rapportserie, Nr. 2015:1, Mittuniversitetet

Johanson, M. (2014) ”När” och internationaliseringListen, CERs Rapportserie, Nr. 2014:8, Mittuniversitetet.

Lundberg, H., Öhman, P. och Sjödin, U. (2014) Transaktionsbekvämlighet i betalningsskedet – handlarnas perspektivListen, CERs Rapportserie, Nr. 2014:7, Mittuniversitetet.

Gebert Person, S., Lundberg, H. och Elbe, J. (2014) Diskursiv konkurrens i internationella relationsutvecklingsprocesserListen, CERs Rapportserie, Nr. 2014:6, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Wallerstedt, E. (2014) Sveriges två första kvinnliga auktoriserade revisorerListen, CERs Rapportserie, Nr. 2014:5, Mittuniversitetet.

Rad, A., Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2014) Kvinnliga och manliga kreditgivares riskbenägenhet,ListenCERs Rapportserie, Nr. 2014:4, Mittuniversitetet.

Andresen, E., Lundberg, H., och Roxenhall, T. (2014) Design för engagemang i regionala strategiska nätverk,ListenCERs Rapportserie, Nr. 2014:3, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. (2014) Lönsamhetsfaktorer i svenska mikroföretag,ListenCERs Rapportserie, Nr. 2014:2, Mittuniversitetet.

Öhman, P., Carrington, T., Johansson T. och Johed, G. (2014) Professionalism och kommersialism bland revisorer,ListenCERs Rapportserie, Nr. 2014:1, Mittuniversitetet.

Sjödin, U. (2013) Finansiell kunskap som en del av den regulativa agendanListenCers Rapportserie, Nr. 2013:14, Mittuniversitetet.

Bellman, L. och Öhman, P. (2013) Fastighetspriser för hyreshus i Västernorrland ListenCERs Rapportserie, Nr. 2013:13, Mittuniversitetet.

Rad, A., Wahlberg, O. och Öhman P. (2013) Kreditgivares bedömningar av låneansökningarListenCERs Rapportserie, Nr. 2013:12, Mittuniversitetet.

Öhman, P., Söderberg, B. och Westerdahl S. (2013) Investeringar i stora fastighetsbeståndListenCERs Rapportserie, Nr. 2013:11, Mittuniversitetet.

Gebert Persson, S., Lundahl, N. och Vegholm F. (2013) Små och medelstora företags relationer till banker och försäkringsbolagListenCERs Rapportserie, Nr. 2013:10, Mittuniversitetet.  

Bellman L. (2013) Fastighetspriser för småhus i VästernorrlandListenCERs Rapportserie, Nr. 2013:9, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Svanberg, J. (2013) Tidspress, etisk kultur och revisionskvalitetListenLyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2013:8, Mittuniversitetet.

Öhman, P. (2013) Nystartade bolags intresse för revision efter revisionspliktens avskaffande ListenLyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2013:7, Mittuniversitetet.

Berglund, J. och Öhman, P. (2013) Klienters upplevelser av servicekvalitet i revisionsbranschenListenLyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2013:6, Mittuniversitetet.

Strandberg, C. (2013) Förväntad och levererad servicekvalitet i en telefonbankListenCERs Rapportserie, Nr. 2013:5, Mittuniversitetet.

Westerdahl, S. och Öhman, P. (2013) Gröna hus – en forskningsöversiktListenCERs Rapportserie, Nr. 2013:4, Mittuniversitetet.

Nilsson, A. och Öhman, P. (2013) Kreditgivning i bank efter en finansiell krisListenCERs Rapportserie, Nr. 2013:3, Mittuniversitetet.

Gidhagen, M. och Gebert Persson, S. (2013) Faktorer som påverkar användande av finansiella tjänster via internetListenCERs Rapportserie, Nr. 2013:2, Mittuniversitetet. 

Öhman, P., Häckner, E. och Sörbom, D. (2013) Klienters syn på revisorers kompetens, skepsis och relationerListenLyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2013:1, Mittuniversitetet.

Bellman, L. och Öhman, P. (2012) Värdering av kommersiella fastigheterListenLyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2012:8, Mittuniversitetet.

Strandberg, C., Wahlberg, O. och Öhman, P. (2012) Bankkunders upplevelser av servicekvalitetListenLyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2012:7, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Wallerstedt, E. (2012) Revisorsprofessionens framväxt i SverigeListenLyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2012:6, Mittuniversitetet.

Strandberg, C. och Dalin R. (2012) In-house call centers inom den finansiella sektornListenLyssnaCERs Rapportserie, Nr. 2012:5, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Söderberg, B. (2012) Träffsäkerheten i fastighetsvärderares bedömningar Listen CERs Rapportserie, Nr. 2012:4, Mittuniversitetet.

Gebert Persson, S., Lundberg, H. och Andresen, E. (2012) Ömsesidig legitimitet i regionala strategiska nätverkListenCERs Rapportserie, Nr. 2012:3, Mittuniversitetet. 

Öhman, P., Grönlund, A. och Svärdsten, F. (2012) Svensk effektivitetsrevision i Riksrevisionens regiListen Listen CERs Rapportserie, Nr. 2012:2, Mittuniversitetet.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2012) Kvinnornas intåg i revisionsbranschenListen Listen CERs Rapportserie, Nr. 2012:1, Mittuniversitetet.