Blåbärssoppa och glass på SM‑veckan

Fri 25 Jan 2019 09:27

Under SM veckan bjöd vi på varm blåbärssoppa, mjukglass och päronsorbet gjord på flytande kväve i vår monter. Våra besökare fick också testa att göra såpbubblor som renar vatten!

FSCN på SM

Håkan Edlund 02

Håkan Edlund från FSCN på SM

Träffa forskaren Håkan Edlund i vår monter i Gärdehov på lördag i SM veckan. Han finns på plats den 2 februari 11-16 och bjuder på varm blåbärssoppa, mjukglass och sorbet som tillverkats med flytande kväve.

Flytande kväve blir mjukglass

Flytande kväve kokar vid –196 grader C. När man häller den ur en behållare bildas kvävgas. Vår luft innehåller kväve, ca 80%, och syre 20%. Genom att tillsätta flytande kväve i glass/sorbetsmeten kan vi mycket snabbt skapa mjukglass utan stora iskristaller. Det går på några sekunder. Flytande kväve är inte farligt men man får svåra köldskador, som liknar brännskador, vid kontakt med hud.

Såpbubblor som renar vatten

En hållbar användning av resurser och en ren och giftfri miljö är en viktigt global utmaning. Effektiva reningsprocesser är en förutsättning för en hållbar industriell produktion. Detta är viktigt i vår region eftersom vi har stor industriell produktion och tidigare miljösynder som vi behöver ta hand om. Vid FSCN forskar vi på olika metoder för att förbättra vår miljö. Nyligen beviljades Mittuniversitetet finansiella medel från EU för flera forskningsprojekt inom miljöområdet. Vi bedriver också forskning för att rena vatten från tungmetaller och föroreningar. I vår forskargrupp använder vi ytaktiva ämnen ur molekylära perspektiva och dess olika applikationer för att fånga tungmetaller med såpbubblor. Idag finns ingen kommersiell teknik som kan ta hand om tungmetaller ur vatten på ett effektivt sätt.

Biomaterial som ersätter plast

Trä består huvudsakligen av cellulosa, lignin och hemicellulosa. Det är ett fantastiskt förnyelsebart material som kan förädlas till en mängd olika produkter. Cellulosa kommer att spela en viktig roll för att ersätta fossilbaserade produkter som plast inom en snar framtid. Genom att använda cellulosafibrer som vi löser upp till flytande form på molekylnivå kan vi skapa solida, transparenta cellulosafilmer och membran. Dessa biomaterial kan sedan användas i en mängd olika applikationer med olika egenskaper. Med hjälp av forskning kan vi skapa cellulosabaserade material som t ex kan ersätta plast i förpackningar och biomaterial med barriäregenskaper för olika behov.

I vår monter fick man också information om utbildningar inom kemi och fysik samt vår forskning inom FSCN. I vår monter jobbade Håkan Edlund, Inger Axbrink och Anna Haeggström.

Se filmklipp från FSCN på SM veckan

sm

Anna Haeggström och Håkan Edlund bjussar på varm blåbärssoppa, såpbubblor och kväveglass på SM i Sundsvall


Recommended

The page was updated 6/14/2021