Defence of a Doctoral Thesis with Viviane Forsberg

Tue 22 Oct 10:31

On October 18, 2019, Viviane Forsberg defended her Doctoral Thesis in Chemical Engineering.

Viviane Forsberg Disputation
Chairman of the seminar professor Dan Bylund, supervisor professor Håkan Olin, Dr. Viviane Forsberg and supervisor professor Magnus Norgren.

Chairman of the seminar professor Dan Bylund, supervisor professor Håkan Olin, Dr. Viviane Forsberg and supervisor professor Magnus Norgren.

See the presentation with Viviane Forsberg on your Youtube Channel.

Title of the Thesis
Liquid-phase exfoliation of two-dimensional materials
Applications, deposition methods and printed electronics on paper

Abstract in Swedish
Vätskebaserad exfoliering (LPE) är en skalbar metod för tillverkning av tunna skikt av 2D-material som grafen och övergångsmetalldikalkogenider. Vanligtvis utför LPE i organiska lösningsmedel och behov av att utveckla hållbarare metodik för storskalig produktion har motiverat arbetet i denna avhandling. En miljöanpassad metodik för LPE av molybdendissulfid (MoS2) i vatten som lösningsmedel, med och utan tillsatser av stabiliseringsmedlen natriumdodecylsulfat (SDS) och 2-hydroxietylcellulosa (HEC), har undersökts. Resultaten från studierna visar att stabiliteten hos exfolierade MoS2-nanoflak ökade avsevärt med tillsatser av HEC. Exfolierade MoS2-nanoflak användes för tester i fotoelektriska applikationer. Bläckstråleskrivning som appliceringsmetod för 2D-material har undersökts. En jämförelse mellan tryckt organisk elektronik på olika papperssubstrat med ledande polymerer (PEDOT: PSS) och en kommersiellt tillgängligt grafenfärg diskuteras. De bläckmottagande skikten (IRL:er) karakteriserades med avseende på kemiska och fysikaliska egenskaper, samt påverkan på de elektroniska egenskaperna hos tryckta ledande linjer.

Supervisor
Professor Magnus Norgren
Professor Håkan Olin

External Rewiever
Professor Luis Miguel Nunes Pereira, New University of Lisbon FCT-UNL

Examining committee
Professor Fabiola Vilaseca
Docent Li Yang
Docent Benny Thörnberg
Docent Birgitta Engberg

Get the abstract in PDF