Ny administrativ projektledare vid FSCN

Mon 28 Oct 08:29

Katarina Eriksson är ny administrativ projektledare vid FSCN research centre. Hon kommer att driva och koordinera forskningsprojekt ihop med forskningsledarna.

Katarina Eriksson

Hon jobbar just nu med stöd till den industriella forskarskolan FORIC och forskningsansökningar ihop med Kaarlo Niskanen. Katarina har ett vikariat på ett år och är anställd av fakultetskansliet vid NMT. Vi hälsar Katarina välkommen och hoppas hon kommer att trivas hos oss!

"Jag har jobbat 14 år på Mittuniversitetet tidigare, säger Katarina Eriksson. Under åren 1999 till 2014 jobbade jag som universitetsadjunkt i Informatik, internationell koordinator och en period som avdelningschef på IKS. Som universitetslärare saknade jag erfarenhet från världen utanför och valde därför att söka mig till jobbet som IT-strateg på Barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun. Det var intressanta år vid kommunen där jag lärde mig mycket men nu är jag åter vid Mittuniversitetet och det känns jättebra."

Nu byter Katarina bransch från IT till skogsindustriell forskning.

"Det känns spännande och intressant, säger Katarina. Jag känner mig verkligen varmt välkommen tillbaka. Det är kul att träffa gamla kollegor, och att lära känna nya personer. Jag har fått ett fint mottagande av medarbetarna i S-huset. Det är jättetrevlig stämning och det är en härlig miljö med stor mångfald. Här finns många olika nationaliteter, kulturer och roller och det är ett väldigt öppet klimat med mycket nytänkande och högt i tak. Det är inspirerande." 

Katarina bor på Skönsmon i Sundsvall tillsammans med man och tre barn. Hon är också en mycket rutinerad hundförare och har bland annat tränat hundar åt försvarsmakten i många år. Just nu har hon en fågelhund som heter Vittra som är en jättefin familjehund och skogskompis.

In English

New administrative project manager at FSCN

Katarina Eriksson is the new administrative project manager at FSCN research centre. She will run and coordinate the research projects together with the research leaders of CHE and NAT. She is currently working with support for the industrial research school FORIC and research applications together with Kaarlo Niskanen. Katarina has a temporary position of one year and is employed by the Faculty Office at NMT. We welcome Katarina and hope she will enjoy working with us!

“I have worked 14 years for Mid Sweden University earlier, says Katarina Eriksson. During the years 1999 to 2014, I worked as a university lecturer in Informatics, international coordinator and also a period as head of department IKS. As a university teacher, I lacked experience from the society and therefore chose to apply for a job as an IT strategist at the Children and Education Administration, Sundsvall municipality. It was interesting years at the municipality where I learned a lot, but now I'm back at Mid Sweden University and it feels great.”

Katarina is now switching from IT to forest industry research.

 “It feels exciting and interesting,” says Katarina. “It's fun to meet old colleagues, and get to know new people. I have had a nice start working with the researchers in the S-house. It is a very nice atmosphere and it is a lovely environment with great diversity. There are many different nationalities, cultures and roles with a lot of new innovative ideas.”

Katarina lives in Sundsvall with her husband and three children. She is also a very experienced dog trainer and has trained dogs for many years. Her dog named Vittra is a very nice family dog ​​and forest buddy.