Provtagning fiberbank i Essvik
Mon 17 Jun 16:18

I mitten av juni var Mittuniversitetets Svante Holm i Essvik, tillsammans med Linda Gärding och Frida Eriksson från Structor Norr, för att ta prover på fiberbankarna till BioRem Fiber-projektet. Syftet är att analysera innehållet i bankarna för att undersöka möjligheterna att avgifta det och använda det i produktion av nya ämnen.

Provtagning av fiberbank i Essvik

BioRem Fiber i Essvik

Provtagning av fiberbank i Essvik

Den 13 juni genomförde Mittuniversitetet provtagning i Essvik för att samla in material att analysera i projektet BioRem Fiber. Under åren har trä- och massaindustrins utsläpp bildat fiberbankar. Projektet har som målsättning att samla in, avgifta oc

Resan samlade in prover för att MIttuniversitetet ska få kunskap om fiberbankarnas innehåll och hur de fungerar. Proverna ska använas till DNA-analyser, kemiska analyser samt för att odla svamp, växetr och bakterier på i syfte attg avgifta dem.

Fiberbanken i Essvik är en av många längs Västernorrlands kuststräcka. Det finns även i andra områden som till exempel Ortviken i Sundsvall, Skönvik och Östrand i Timrå samt Köpmanholmen i Örnsköldsvik innehåller fiberbankar.
Projektet BioRem Fiber inleddes vid årskiftet med målet att sanera fiberbankar som bildats från  trä- och massaindustrins utsläpp genom åren. Bankarna innehåller miljöfarliga ämnen som rikserar att frigöras och komma i omlopp. 

Created by Joachim Kjellgren