Forskarfredag 2019
Fri 27 Sep 15:32

Nicklas Blomquist was one of the researchers presenting the research on seminars in Kulturmagasinet Sundsvall, Forskarfredag, European Researchers' Night 2019.

Anna-Sara Fagerholm was the moderator of the day. 

Here are the program and some photos from the day. You can also watch all presentations on Mid Sweden University, Youtube channel. See the seminars

 

Medieskuggan på landsbygden i fokus - hur bevakas lokala frågor när traditionella medier utmanas?

Lottie Jangdal, doktorand forskningscentret DEMICOM

Det svenska medielandskapet har ritats om. Traditionella medier tappar publik och intäkter. Som en följd av ägarkoncentration och centralisering har vita fläckar uppstått på mediekartan. Men dagens digitalisering innebär också nya möjligheter. Små oberoende hyperlokala medier erbjuder nyheter online. Vad erbjuder de för innehåll, och kan de fylla en demokratisk funktion?

Kan vi tillverka miljövänliga batterier och räcker strömmen till alla elbilar?

Nicklas Blomquist, forskare, forskningscentret FSCN

Det sker en stor omställning till 100% förnyelsebar energi och andelen elbilar ökar snabbt. Det resulterar i en enorm efterfrågan på innovativ utvinning av förnyelsebar energi samt miljövänliga batterier. Men hur kan vi utvinna energi på ett så miljövänligt sätt som möjligt? Och hur vi kan lagra och återanvända den? Nicklas kommer att berätta om projektet DRIVE. Där kombineras forskningsresultat i energilagring och kraftelektronik med forskning kring hur energi från sol och vind kan användas för att snabbladda elfordon. Målet är att inte öka effekten i nätet eller bygga nya kraftledningar!

Blir vårt samhälle mer eller mindre våldsamt?

Sara Skott, forskare i kriminologi, forskningscentret Risk and Crisis Research Centre

Trots att våld och dödligt våld har minskat över tid så vet vi fortfarande inte om detta gäller alla typer av våld och mord. Det kan finnas vissa typer av dödligt våld (som exempelvis partnervåld) som har förblivit oförändrat, eller till och med ökat under tid. Men för att undersöka detta måste våld och mord delas in i olika subtyper. Denna studie har undersökt förändringen i olika typer av dödligt och icke-dödligt våld över tid i Skottland.

Hur kan vi upptäcka föroreningar i havet med röntgenteknik?

Börje Norlin, forskare, forskningscentret STC - Sensible Things That Communicate

Kan man använda en radiostyrd farkost för att mäta miljögifter i havet?  Via toppmodern färgröntgenteknik ska forskarna nu se hur man kan upptäcka upptäcka tungmetaller i både hav och på land. Fokus är de fiberbankar som finns längs Norrlandskusten som består av cellulosaslam som innehåller arsenik och kvicksilver som även avsöndrar metangas. 

Skepparen - studie om Sveriges största trygghetsboende

Sara Nyhlén, forskare Forum för Genusvetenskap
Torbjörn Sjödin, Mitthem
Ulla Segerbrand, ordförande för Skepparens trygghetsboende 

Vi har studerat planerings-, bygg- och boendeprocessen av Sveriges största trygghetsboende placerad i en ny stadsdel i Sundsvall. I takt med att intresset för tryggt och bekvämt boende för äldre ökat, har både allmännyttans bostadsföretag och privata aktörer intresserat sig för den marknad som inte kräver behovsprövat boende. Våra studier visar att Skepparen skapar en god boendemiljö. Men har alla råd att bo där? Är lägenheter och gemensamma utrymmen anpassade för äldre och finns det egentligen en gemensam byggstandard? Och vet vi egentligen vilka aktiviteter äldre vill delta i?

 

ForskarFredag Science Afternoon