Alumn tilldelas stipendium för Bästa examensarbete 2022!

Fri 16 Dec 2022 13:33

Sofia Malmberg studerade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi hos oss på Mittuniversitetet, nu arbetar hon på SCA och har precis blivit belönad med ett stipendium från Bo Rydins Stiftelse För Vetenskaplig Forskning för Bästa examensarbete 2022!

Sofia Malmberg
Foto: Sofia Malmberg

Berätta vad handlar ditt examensarbete om? Vad du gjorde och vart du var under ditt examensarbete?

Exjobbet utfördes på uppdrag av SCA Östrands massafabrik under handledning från SCA R&D. Syftet med exjobbet var att studera, implementera och utvärdera en ombyggnad av blekerifiltratföring i Östrands nya fiberlinje, med målet att minska blekkemikalieförbrukningen genom att sänka manganhalten inför avslutande väteperoxidsteg. Arbetet bestod bland annat av en litteraturstudie, fabriksförsök med provtagning, laborativt arbete och utvärdering av data.

Vad gör du nu?

Jag jobbar som Utvecklingsingenjör på SCA Massa (Östrand & Ortviken).

Vad har studierna gett dig?

Studierna har framför allt gjort mig duktig på att snabbt kunna ta till mig ny kunskap och lösa problem. Det har även givit mig ett stort intresse för hållbarhet.


Recommended

The page was updated 12/18/2022