Nytt branschråd med ledande aktörer tar fart!

Mon 18 Sep 2023 11:56

Vi vill jobba med programutveckling för studenter vid Mittuniversitetet inom verkstad, material och processindustri. Med fokus på företagens rekrytering och kompetensbehov, har vi bildat ett branschråd för att diskutera och utveckla utbildningar som svarar mot regionens och framtidens behov.

Flera personer sitter runt ett ovalt bord och pratar

Institutionen för Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik startar upp ett branschråd för utbildningar inom verkstad-, material- och processindustrin. Branschrådet, som inledningsvis kommer att fokusera på civilingenjörsprogrammen inom teknisk fysik, teknisk kemi och teknisk design, samlade nyligen ledande företag och programansvariga till ett uppstartsmöte för att diskutera behov, önskemål och förväntningar.

Målet är att främja kunskapsutbyte och öka relevansen för studenterna på utbildningarna genom bland annat examensarbeten, praktikplatser, gästföreläsningar samt studiebesök. Kompetensbehovet hos näringslivet är stort, och förväntas inte minska i framtiden.

Företagen representeras i rådet av Valmet, 2Dfab, SCA, Nouryon, Emhart Glass och Permobil. Mittuniversitetet och institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD) representeras av Claes Mattsson, prefekt för institutionen IMD. Programansvariga Henrik Andersson och Jonas Örtegren (Teknisk fysik), Magnus Norgren (Teknisk kemi) och Peter Glans (Teknisk design).

Vår målsättning är att studenterna ska få en gedigen och god grund för sitt framtida arbete i branschen. Tillsammans vill vi även jobba för att öka intresset för utbildningar kopplat till en spännande och expansiv bransch, säger Claes Mattsson.

Nu väntar arbetet med att utforma och etablera branschrådet för att säkerställa en givande och långsiktig samverkan mellan utbildningsprogrammen och näringslivet. Rådet planerar att träffas 2 gånger per termin.


Recommended

The page was updated 9/22/2023