DRIVE illustration

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energi sektorn. För att möta morgondagens krav på grön energi och gröna transporter driver vi nu forskningsprojektet DRIVE.

Utfasningen av konventionella bilar har börjat och många ersätts av elfordon. Parallellt sker en stor utbyggnad av förnybar energiproduktion från sol och vind. Inom forskningsprojektet DRIVE tar vi fram nya innovativa lösningar inom hela värdekedjan, från att skörda och lagra energi till att ladda och driva framtidens fordon.

 

Delprojekt Skörda Energi

Nya typer av vindytor och termoelektriska system för förnyelsebar energi från vind och mark kommer att utvecklas med hjälp från industriella aktörer.

Delprojektledare

Jonas Örtegren Docent

Delprojekt Lagra Energi

Superkondensatorer, en typ av snabba batterier, kan cyklas miljontals gånger medan batterier bara klarar några tusen. Mittuniversitetet är världsledande inom storskaliga processer för superkondensatorer vilket bygger pappersindustrins metoder och cellulosa kompletterat med grafen vilket ger en billig och miljövänlig komponent. Vidare, tas ny kunskap fram för en kiselpulver-grafen komposit med målet att öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier för elbilar.

Delprojektledare

Nicklas Blomquist

Delprojekt Ladda energi

Genom att kombinera Mittuniversitetets senaste forskningsresultat i energilagring och kraftelektronik kommer forskning att göras på mellanlagring av förnyelsebar energi för användning i fastigheter och elbilar. Energilagret ska även fungera som effektbuffert i fastigheten och möjliggöra snabbladdning av fordon utan behov av ökad installerad effekt i nätet eller nya kraftledningar.

Delprojektledare

Professor Kent Bertilsson

Delprojekt Driva Energi

Forskning på en helt ny elektrisk motor, speciellt anpassade för elbilar, bedrivs med hjälp från industrin inom kraftelektronik. Dagens elektriska motorer är optimerade för full effekt vilket inte passar normalt körsätt för bilar. Den nya typen av motor visar preliminärt på 30% lägre energiförluster - vilket ger längre körsträckor för elbilar. Dessutom är den byggd för låga spänningar som både är bättre för batterierna och säkrare än dagens 400 Volt.

Delprojektledare

Professor Kent Bertilsson

Delprojekt MILAB

Drive projektet bygger i flera fall på avancerad materialteknik och för att stödja projektets delaktiviteter men även indirekt regional industri med adekvat infrastruktur kommer nuvarande laboratorium att kompletteras och förnyas med nya instrument för att utgöra en stark innovationsmotor för regionens materialföretag.

Läs mer på www.miun.se/milab

Delprojektledare

Magnus Hummelgård, Dr

Green Energy Seminar

-

This seminar will be given later due to the coronacrisis, new date is September 18, 2020.

Read more and register

Projektledning

Projektledare

Nicklas Blomquist, Dr.

Biträdande projektledare

Håkan Olin, Professor

Skörda energi

Jonas Örtegren, Docent

Lagra energi

Nicklas Blomquist, Dr.

Ladda energi

Kent Bertilsson, Professor

Driva energi

Kent Bertilsson, Professor

MILAB Materials and Innovations Laboratorium

Magnus Hummelgård, Dr.

Projektperiod

Januari 2019 -- April 2022

Finansiärer

 

 

 

Partners

 • Acreo Fiberlab
 • Alfa Laval
 • Atlas Industrial Print
 • Castellum
 • Cobolt
 • ComHeat
 • Coromatic
 • Drakfastigheter
 • DIÖS
 • Elforest
 • Elektronikdesign
 • Energikontoret Västernorrland
 • E.on
 • Fiber Optic Valley
 • HSB
 • Hemab
 • Hemfosa
 • Holmen Iggesund
 • Härnösands hus
 • IMT
 • Inission
 • Landstinget Fastigheter
 • Lasernova
 • Leading Light
 • Ligna Energy
 • Mitthem
 • More research
 • Nordic Barrier Coating
 • Nuoryon
 • OrganoClick
 • Powerbox
 • Ragn-Sells
 • Rise Processum
 • Rusal
 • SAAB
 • SCA
 • SKIFU
 • Skultuna
 • Superior Graphite
 • Sundsvall Elnät
 • STT Emtec
 • Timråbo
 • Termogen
 • Vesta Si (SKF)
 • Westerlind Fastigheter
 • Woxna