Nätverksträff för kemiingenjörsutbildningar i Sverige

Save favourite 11 Jun June 2019

Den 10-11 juni hölls nätversträff för kemiingenjörsutbildningarna i Sverige på Mittuniversitetet i Sundsvall.

 

Programansvariga för kemiutbildningar vid Lunds Universitet, KTH, Chalmers, Karlstad Universitet, Lunds tekniska högskola, Uppsala Universitet och Mittuniversitetet medverkade. Ida Svanedal och Birgitta Engberg hade ordnat med program denna gång. Nätverksträffen rymde också en guidad visning av campusmiljöer och forskningslabb vid Mittuniversitet. Guider på labben var Erika Wallin och Magnus Hummelgård. 

Under dagarna diskuterades bland annat Higher ambition internship och branschsamverkan, IPP och SIMS kurser, arbetsplatsförlagda projekt, processäkerhet och underhållsteknik.

 

Tillbaka till toppen
Close menu
Favourite /globalnavigation/closemenu