Lignofuel

Save favourite 2 May May 2016

Our research project Lignofuel is a pre study funded by EU regional development fund. Read more about the project in Swedish below. 

Målet med projektet är att utveckla högvärdiga produkter från lignin som finns i träd och växter genom att använda miljövänliga kemiska processer. Fokuseringen kommer att vara att ta fram och utveckla ny teknologi för att omvandla lignin till ett högvärdigt bio-drivmedel. Under förstudien kommer vi studera hur lignin kan utvecklas till ett högvärdigt biodrivmedel. Här ingår även uppskalning av processerna och förfining av teknologin samt dess parametrar. Samtidigt kommer en innovationsprocess samt kommersialisering av den gröna teknologin att ske. 

Forskningsmålet är att utveckla nya högvärdiga produkter som drivmedel baserat på miljövänliga katalytiska reaktioner på lignin. Detta kommer att leda till produktion av drivmedel och värdefulla kemikalier från förnyelsebara råvaror och förädling av lignin. Slutmålet är att ta fram nya produkter för marknaden och bilda företag.

Projektet målgrupp är i första hand den regionala massa- och pappersindustrin. Samarbete inleds med SCA och pappersbruket Ortviken samt SCA R&D Centre. Drivmedelsleverantörer kommer också att delta i projektet. 

Researchers in the area

Professor

Armando Cordova