Smart street lights

Save favourite 2 May May 2016

This research project is a prestudy funded by EU regional development Fund. Read more about the project in Swedish below.

KM2 är en vision om system före energi- och informationsteknik där åtminstone en komponent har en stor aktiv yta som exempelvis i solceller eller batterier. Namnet KM2 står för kvadratkilometer och har inspirerats av det stora behovet av avancerade ytor med funktioner. I denna förstudie ingår en förstudie av smart grön gatubelysning och utveckling av underlag inför ett kommande större KM2-projekt.

1. Utvärdering av smart grön gatubelysning genomförs i förstudien. För att få ett gott underlag för att kunna formulera ett fullskaleprojekt kommer ett mindre antal belysningsstolpar med IT funktionalitet att sättas upp i Sundsvall. Dessa drivs med vind- och solenergi.

2. En förstudie kommer att göras för att ta fram underlag inför ett större KM2 projekt som inbegriper kedjan från system till komponenter, material och tillverkning. En inventering av behov, kompetenser och möjligheter kommer att genomföras genom samverkan med ett större antal aktörer från akademin, näringslivet och offentliga institutioner. En av applikationerna kommer att vara smart street light om förstudien ger ett positivt resultat. 

Syfte

Syftet med förstudien är att ta de första stegen mot lösningar på de globala behov av grön energi och IT-system som finns. Exempelvis att ge en kostnadeffektiv lösning på grön gatubelysning med mervärden i form av informationsteknologiska lösningar för trådlösa nätverk, displayer och sensorer för exempelvis miljö- och transportparametrar. 

Målgrupp

Målgruppen är i första hand regionala invånare, offentlig förvaltning och industri i Mellannorrland men KM2 system har en global relevans. 

Projektorganisation

I projektorganisationen samarbetar två av Mittuniversitetets forskningscenter, FSCN (Fibre Science and Communication Network) och STC (Sensible Things that Communicate) tillsammans med Sundsvalls kommun och kommunala energibolagen Sundsvall Energi och ServaNet.

  • Projektledning - Prof Håkan Olin, Forskare Mikael Gulliksson, Dr Magnus Hummelgård.
  • Sensorer och nätverk - Prof Bengt Oelmann, Prof Mattias O´Nils, Forskare Matthias Krämer, Dr Sebastian Bader
  • Industridesign - Prof Lena Lorentzen, Lektor Mikael Marklund
  • Gatubelysning - Sundsvalls kommun - Maria Chruzander, Johnas Norberg
  • Miljö - Sundsvalls kommun - Miljödirektör Andreaz Strömgren
  • Energi - Sundsvall Energi - Verksamhetsutvecklare Ewa Brentel-Nilsson
  • Elnät - Sundsvall Elnät och ServaNet- Teknikchef Stefan Löfgren, Erik Johansson

 

 

Researchers in the area