BioRem Fiber

Save favourite 4 Dec December 2019
Essvik

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad bioremediering.

Fiberbankarna har bildats genom utsläpp av förorenat processvatten från trä- och massaindustri och innehåller miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter. Fiberbankarnas giftiga innehåll har kartlagts av bland andra Länsstyrelsen i Västernorrland och Sveriges geologiska undersökning och nu behöver nästa steg ta vid. En konkret åtgärd är att bygga en pilotanläggning där fibermaterialet avgiftas från tungmetaller och miljögifter, så att det sedan kan nyttiggöras.

Provtagning av fiberbank i Essvik

Provtagning av fiberbank i Essvik

Den 13 juni genomförde Mittuniversitetet provtagning i Essvik för att samla in material att analysera i projektet BioRem Fiber. Under åren har trä- och massaindustrins utsläpp bildat fiberbankar. Projektet har som målsättning att samla in, avgifta oc

Meet Gabriela Paladino

Anna-Karin Borg, Gabriela Paladino and Erik hedenström
Gabriela Paladino is a new guest researcher from Argentina . She will work as a postdoc researcher in the BioRem Fiber project.

Hur går en provtagning till?

Hur går en provtagning till?

Mittuniversitetets projekt BioRem Fiber tog prover på fiberbankarna vid Essvik under våren 2019. Då fick vi en pratstund med Frida på Structor Norr. Hon berättade hur de går till väga för att ta upp prover från botten och vilken utrustning de använde

"Projektet ska bidra till en hållbar miljö samtidigt som processer utvecklas för att transportera upp materialet för avgiftning eller för behandling på plats. Vi genomför projektet i samarbete med näringslivet och genom att ligga i framkant i forskning och utveckling ska det också resultera i att företag i regionen tar en ledande position med sitt miljöarbete, vilket kan öka deras omsättning och skapa nya arbetstillfällen", säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid avdelningen för kemiteknik på Mittuniversitetet.

BioRem Fiber

Bioremfiber

Bioremidiering av fiberbankar i Västernorrland

Sedan 1800-talets slut har ca 30 massafabriker varit i drift i Västernorrland. Under långa perioder har de släppt ut förorenat processvatten längs Västernorrlands kust, älvar och sjöar. Nu finns sediment bestående av fibermaterial, s k fiberbankar, lagrade på bottnen. Dessa ytor motsvarar ca två kvadratkilometer. 

Målsättningen med projektet BioRem Fiber är att bygga anläggning för pilotstudie där kända tungmetaller och miljögifter bioremidieras från fiberbankarna. Vi planerar att ta prover på fiberbanksmaterial för att identifiera innehållet i fibrerna, odla remidieringsmikrober och genomföra tester i en bioreaktor med målet att bioremidiera fiberbankar på plats under vattnet och skapa kommersialiserbara processer och produkter. 

Naturliga mikrober

BioRem Fiber vill utveckla processer för bioremidiering med hjälp av mikrober, såsom svamp, växter och bakterier som naturligt växer i fibrerna.

Nya processer och produkter

Målet är att skapa nya kommersialiserbara processer och produkter för att göra uppsamling av fibermaterialet till en ekonomiskt lönsam miljöaktivitet. 

Renare kuster, älvar och hav

Vår ambition är att BioRem Fiber ska bidra till renare kuster, älvar och hav i Västernorrland samt minskad risk för spridning av föroreningar från fiberbankarna. 

Projektperiod

Januari 2019 - December 2021

Finansiärer