Enkät till dig som är MiLo-partner

Save favourite 15 Jan January 2019

Vi vill återigen tacka er för att ni har varit med och stöttat i processen som lett fram till en beviljad ansökan! Nu börjar vi arbetet med att starta upp projektet MiLo. Inför referensgruppsmötet den 31 januari 2018, vill vi veta mer om era förväntningar och specifika mål för projektet!

En sammanställning av svaren kommer att presenteras på referensgruppsmötet (svaren är givetvis anonyma).

Vi behöver ditt svar senast den 28 januari!

Tack för din medverkan!