Inauguration of Miun 5G

Save favourite 28 May May 2019

On Tuesday, May 28, Telia and Mid Sweden University inaugurate the first 5G network in Northern of Sweden. At the same time, RISE is launching a new office in Sundsvall. The parties will now collaborate to explore industrial applications of 5G, AI and the Internet of Things - IoT. At the inauguration ceremony, a timber car was controlled remotely using 5G technology.

From the press release (in Swedish).

Invigning av Norrlands första 5G-nät i Sundsvall

Tisdagen den 28 maj inviger Telia och Mittuniversitetet Norrlands första 5G-nät. Samtidigt lanserar RISE ett nytt kontor i Sundsvall. Parterna ska nu samverka för att utforska industriella tillämpningar av 5G, AI och Internet of Things - IoT. Vid invigningsceremonin fjärrstyrs en timmerbil med hjälp av 5G-teknologi.

– Det är viktiga milstolpar för Mittuniversitetet och regionen eftersom vi stärker vår position inom forskning av AI och Internet of Things för ett smartare samhälle och industri. Det nya 5G-nätet och RISE-etableringen stärker våra forskningsprogram inom industriell IoT och inom system för miljömätningar, säger Mattias O’Nils, centrumledare på forskningscentret STC - Sensible Things that Communicate.

Västernorrland är en stark industriregion, vilket gör regionen lämplig för att utvärdera behov kring framtidens mobila nätverk samtidigt som 5G-etableringen blir en resurs för industrins fortsatta utveckling och digitalisering. 5G-nätet ger förutsättningar för att undersöka behov och möjligheter kring trådlös kommunikation i industrin och kan utveckla forskningen kring fjärrstyrda och autonoma fordon i industrin och i skogsbruket.

– Vi får en unik möjlighet att få utforska industriella tillämpningar av 5G, AI, och IoT tillsammans med Mittuniversitetet. Genom att skapa nya applikationer i en dynamisk testmiljö kan företag, entreprenörer, forskare och studenter i samarbete bidra till att Sverige ligger i framkant när 5G rullas ut kommersiellt, säger Mats Lundbäck, Chief Technology Officer, Telia Sverige.

RISE ICT division arbetar med digitaliseringsfrågor i nära samarbete med näringslivet och Mittuniversitetets forskare.

– Samarbetet med regionens parter i Sundsvall är väldigt intressant och vi tror att detta kommer att leda till många spännande och intressanta projekt, där 5G- testbädden är ett bra exempel. Vår roll är att föra in ett tillämpningsperspektiv och därigenom bidra till att forskningen förs ut till nytta i industri och samhälle, säger Björn Samel, enhetschef RISE.

Vid själva invigningsceremonin kommer industriföretaget HIAB att demonstrera hur man kan köra en timmerkran på lastbil över internet med hjälp av 5G-teknologi. Vid demonstrationen används HIABs HiVision-system där kranen körs med hjälp av kameror och 3D-glasögon från lastbilshytten via 5G.

Tillbaka till toppen
Close menu
Favourite /globalnavigation/closemenu