2017 ‑ Var är den smarta staden? Andreas Gyllenhammar ‑ Sweco

Hur förändrar digitaliseringen det offentligas roll och hur kan man planera för en smart stad? Andreas Gyllenhammar är Swecos hållbarhetschef och en av hjärnorna bakom Swecos approach till Smart Cities. I sitt inspirerande föredrag visar han exempel på hur vi kommer leva i framtidens städer och ger sin bild av varför den smarta staden kan vara den genväg vi så väl behöver till det hållbara, fossiloberoende samhället.

Andreas Gyllenhammar Sweco

The page was updated 4/11/2017