Välkommen till en Inspirations- och Interaktions-Workshop inriktad mot elektronik, optoelektronik och sensorer

Medverka till en kraftsamling inom elektronikområdet i Sverige. Speciellt inom nyare och utvecklingsintensiva områden som sensorer och sensorsystem, Internet of Things, kiselfotonik, energieffektiv elektronik, mm, finns en stor utvecklingspotential. Vi i Sverige måste hänga med utvecklingen i världen och stärka vår konkurrenskraft. För detta behövs nya produkter på marknaden. Du har nu chansen att bidra till utvecklingen av framtidens mikro- och nanoelektronik genom att delta den 14 juni.

Innehåll:

  • Inspirerande "Success stories" från industrivärld och akademi: från idé till produkt
  • "Pitch"-session där du kortfattat kan berätta om vad ni arbetar med, och kanske ni söker samarbeten
  • Visa vad ni gör och intressera andra under Poster-sessionen
  • Presentation av kompetenskartläggning inom projektet Kompetensnav MikroNanoelektronik
  • Programmet SIP - Smartare elektroniksystem - vad händer härnäst?

Du som har varit med under tidigare workshops vet att Vinnova driver ett projekt inom programmet SIP - Strategiska Innovationsprogram kallat Smartare Elektroniksystem. Här ingår kompetensnaven Mikro- och nanoelektronik samt Integrerade kretsar och system, som ska fungera som nationell kontaktpunkt för området, och arbetar med att samla och förmedla kunskap mellan aktörer (industri, akademi, institut, myndigheter), och bygga nätverk via seminarier/ workshops, och projektsamarbeten. Projektledare vid SIP Smartare Elektroniksystem Magnus Svensson (Acreo) kommer att presentera projektet.

Tid: 14 juni kl. 10:00-17:00. (samling med kaffe/te och smörgås från 9:30)
Plats: Nordic Forum, Kista, Stockholm, Länk till karta

Workshoppen inklusive lunch och kaffe/te är kostnadsfri.

Arrangör: Kompetensnaven MikroNanoelektronik och Integrerade Kretsar och System, del av Vinnova-projektet Smartare Elektroniksystem, ett projekt inom Vinnovas Strategiska Innovationsprogram.

Agenda

09:30-10:00   Kaffe och smörgås.
10:00-10:15   Välkomna. Inledning. Översikt SIO Smartare Elektroniksystem?
                    Jan Andersson (Mittuniversitetet), Atila Alvandpour (Linköpings Univ),
                    Magnus Svensson (projektledare SIP, Acreo)
10:15-10:40   Presentation: Silex, Thorbjörn Ebefors
10:40-11:30   Kompetensnaven MikroNanoelektronik och Integrerade Kretsar och System.
                    Översikt, samt resultat av kompetenskartläggning.
                    Magnus Svensson (Acreo), Jan Andersson (Mittuniversitetet),
                    Atila Alvandpour (Linköpings Univ)
11:30-12:00   Pitch-session. Alla deltagare inbjudna.
12:00-13:00   Lunch
13:00-13:30   Pitch-session, forts. Alla deltagare inbjudna.
13:30-13:55   Presentation: ScandiDos, Kjell Lundgren.
13:55-14:20   Presentation: SITEK, Anders Lundgren
14:20-14:45   Presentation: Saab, Ingemar Söderquist.
14:45- 15:45  Kaffe/te och postersession. Alla är inbjudna att presentera postrar.
15:45-16:10   Presentation: SenseAir, Hans Martin.
16:10-16:30   Vad händer härnäst inom Kompetensnaven och SIO-programmet?
                    Vilka möjligheter finns för företag och akademi?
                    Magnus Svensson (Acreo)
16:30-17:00   Sammanfattning, Jan Andersson (Mittuniversitetet),
                    Atila Alvandpour (Linköpings Univ).

Varmt välkomna!
Kompetensnaven MikroNanoelektronik samt Integrerade Kretsar och System

Jan Andersson och Christer Fröjdh, Mittuniversitetet
Bo Hammarlund, Nocilis AB, m fl
Jacob Wikner, Atila Alvandpour, Ted Johansson, Linköpings universitet
Richard Brenner, Uppsala universitet och CERN
Kjell Lundgren, ScandiDos AB
Michael Salter, Acreo Swedish ICT
Thomas Swahn, föreståndare Myfab, Chalmers

www.miun.se/stc/micronanoelectronics och www.eks.isy.liu.se/projects/icshub/

Micro/Nanoelectronics Competence Hub

Sentio

Läs mer om vårt projekt att bygga ett kompetensnav mellan företag och akademi inom området mikro/nanoelektronik.

Läs mer

Integrerade krestsar och sytem

LiU Linköping University logo

Vid Linköpings Universitet finns ett kompetensnavet inom Integrerade kretsar och system.

Läs mer

Ladda ner inbjudan som PDF