Välkommen till en Inspirations- och Interaktions-Workshop inriktad mot elektronik, optoelektronik och sensorer | miun.se

Välkommen till en Inspirations- och Interaktions-Workshop inriktad mot elektronik, optoelektronik och sensorer

Medverka till en kraftsamling inom elektronikområdet i Sverige. Speciellt inom nyare och utvecklingsintensiva områden som sensorer och sensorsystem, Internet of Things, kiselfotonik, energieffektiv elektronik, mm, finns en stor utvecklingspotential. Vi i Sverige måste hänga med utvecklingen i världen och stärka vår konkurrenskraft. För detta behövs nya produkter på marknaden. Du har nu chansen att bidra till utvecklingen av framtidens mikro- och nanoelektronik genom att delta den 14 juni.

Agenda

Micro/Nanoelectronics Competence Hub

Sentio

Integrerade krestsar och sytem

LiU Linköping University logo

Ladda ner inbjudan som PDF

The page was updated 7/10/2018